Radar · Inrikes

Socialstyrelsens abortstatistik kritiseras

Gynekologen Helena Kopp Kallner är kritisk till att det inte går att göra kvalitetsuppföljningar för aborter i Sverige.

Socialstyrelsens rapport över antalet aborter som görs i Sverige bygger på ett osäkert underlag, rapporterar P3 Nyheter.

Enligt myndighetens senaste rapport i juni är 94 procent av alla aborter i Sverige medicinska aborter. Enbart läkardiagnoser registreras men majoriteten av aborterna utförs av barnmorskor.

Inrapporteringen av de medicinska aborterna är frivilliga och anonyma för klinikerna. I systemet går det inte att korrigera felaktigheter eller se om några aborter dubbelrapporterats eftersom det är anonymt.

– Utifrån den här insamlingen kan vi inte veta säkert det exakta antalet och vi kan inte heller säga hur mycket vi missar, säger Henrik Lysell, enhetschef vid Socialstyrelsens statistikenhet, till radion.

Helena Kopp Kallner, gynekolog och styrelseledamot av Svensk förening för obstetrik och gynekologi, säger att man på grund av hur det ser ut nu inte kan göra viktiga uppföljningar av kvalitetsskillnader och komplikationer inom abortvården. 

Därför vill hon se en lagändring så att även barnmorskors diagnoser registreras.

– En tredjedel av svenska kvinnor gör abort under sitt liv, det är en av de vanligaste åtgärderna inom gynekologin och sjukvården. Det är självklart att ett land som Sverige ska kunna ha en kvalitetsuppföljning av den åtgärden, säger Helena Kopp Kallner.