Radar · Inrikes

Undersökning: Tågen allt mer punktliga i Sverige

Delvis tack vare pandemin så har tågen blivit mer punktliga under kvartalet.

Andelen tåg som kommer i tid har ökat, uppger Trafikverket. Under det tredje kvartalet i år kom 93,6 procent av alla persontåg i tid – delvis tack vare pandemin.

– Vi är väldigt glada över att det är på det viset. Vi kan se en bra punktlighet under hela det här året. Naturligtvis är det ett resultat av många av de insatser som vi gör. Vi får också en hjälp av att det har varit reduceringar i trafiken och färre resenärer, säger Roberto Maiorana, trafikdirektör på Trafikverket, till Ekot.

Under stor del av 2020 har pandemin påverkat tågtrafiken, i form av fler avbokade och inställda tåg. Under september har dock tågtrafiken återhämtat sig något jämfört med våren och sommaren.

Fyra procent färre tåg har körts jämfört med 2019, som mest under 2020 har skillnaden mot trafikvolymerna jämfört med året innan varit 21 procent.

En anledning till att punktligheten ökat är också att Trafikverket har nya arbetssätt med evakuering och röjning när det inträffar trafikstörningar på järnvägen. Så kallade röjningståg, lok som står redo att transportera bort fordon som inte kan ta sig vidare själva, finns nu i hela landet.

Sett till hela 2020 hittills ligger punktligheten på 93,7 procent och Trafikverkets mål är att 95 procent av alla persontåg ska komma i tid. Ett tåg räknas som att det kommer i tid om det kommer fram inom fem minuter efter ankomsttiden.

Jämfört med 2019 är resultatet i år hittills en förbättring med 2,7 procentenheter.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV