Radar · Basinkomst

Hemlösa klarade sig bättre med ”basinkomst”

En hemlös man i Toronto.

I Kanada fick 50 personer som nyligen blivit hemlösa testa temporär basinkomst. Deltagarna fick ett engångsbelopp och studien pågick i ett år. ”Underbart överraskande” säger forskarna.

De 50 hemlösa fick 7500 dollar att spendera som de ville. De flesta använde pengarna för att köpa mat, betala hyra och  till olika transportmedel. Personerna som valdes ut var mellan 19 och 64 år och hade nyligen blivit hemlösa. Ingen av dem bedömdes vara beroende av droger eller lida av mentala problem, enligt rapporten.

Pengarna sattes in som en engångssumma på deltagarnas konton, vilket motiveras med att tidigare undersökningar visat att just en engångssumma kan ha större transformationseffekt för individen, jämför med flera små stödinsatser.

Många fick ny stabilitet i livet

Efter ett år visar studien att deltagarna fick en större ekonomisk stabilitet i sina liv, vilket lyfte dem ur hemlöshet. Bara efter en månad minskade  hemlösheten i gruppen  från 77 till 49 procent. Jämfört med den grupp som inte fick temporär basinkomst så kunde de med ”basinkomst” snabbare lämna hemlöshet. De som fick kontanter kunde också säkra sitt matintag och hade efter en månad pengar kvar på sina bankkonton. Efter 12 månader hade de dragit ner på sina utgifter för alkohol, cigaretter och droger.

Flera av dem vittnar om hur det gav dem hopp och en känsla av egenmakt. Att stödinsatsen gjorde att de kunde fokusera på skolan för sina barn, tänka på jobb och framtid.

”Jag hade slagit i botten. Det gick inte att sjunka lägre än vad jag gjort. Det fanns inget hopp för mig. Men så kom pengarna, jag hittade någonstans att bo,  ett dagis och allt liksom föll på plats. Det var så skönt”, säger en av deltagarna.

Dessutom lyckades de spara 1000 dollar och frestelsen att spendera pengar på alkohol, cigaretter och droger minskade, enligt rapporten.

I studien  ingår The New Leaf project, som är ett samarbete mellan Foundation for social change, en välgörenhetsorganisation baserad i Vancouver och University of British Columbia i Kanada.

Rapporten konstaterar att ekonomisk inkludering är avgörande för att kunna delta i samhället och ingå i sociala gemenskaper.

Att ge en direkt stödinsats till en så utsatt grupp som hemlösa kan vara transformativ för personerna i fråga, konstaterar rapporten, och hänvisar till flera exempel från det globala syd där kontantinsatser har givit utsatta människor stabilitet i livet.

Nästa fas för projektet är att utvidga studien till 400 deltagare.