Glöd · Debatt

”Efter Trump behöver USA ett demokratiskt arbetsliv”

”En ofta förbisedd bakgrund till utvecklingen i USA är kopplingen mellan Donald Trump och arbetslivet.

DEBATT En ofta förbisedd bakgrund till utvecklingen i USA är kopplingen mellan Donald Trump och arbetslivet. På 1990-talet fick han mycket stort utrymme i tv-kanalen NBC för programmet The apprentice (Lärlingen), där han förevisade hur man mobbar sina anställda och vrålade ”du är avskedad!” till sådana han inte gillade. Det skulle föreställa underhållning.

Men USA:s arbetsliv är inte underhållning. Det är i stor utsträckning mycket auktoritärt och den fackliga organiseringen är svag. Att tvingas lämna sin arbetsplats från en dag till en annan är vanligt. Arbetsgivarna har stor makt men visar samtidigt en förbluffande rädsla för facklig inflytande: Enligt Taft-Hartleylagen från 1947/50 måste man på en arbetsplats hålla en omröstning för eller emot innan de anställda tillåts organisera en lokal fackklubb. Och redan ungdomar som sommarjobbar får brev som varnar för kontakter med fackliga företrädare!

Klyftan mellan bilden av USA som frihetens drömland – å ena sidan – och invånarnas livsvillkor å andra sidan är på så sätt enorm. Grundlagen säger ”all are created equal” (alla är jämlika). Å andra sidan skriver den i Sverige bekanta Barbara Ehrenreich – wallraffande inom USA:s arbetsliv: ”När du stänger grindarna bakom dig och stämplar in lämnar du i verkligheten allt du lärt dig om demokrati, frihet, författningen o s v bakom dig och träder in i en diktatur. I denna diktatur tillbringar du halva din vakna tid och det påverkar dig. Varje typ av diktatur sätter sin prägel på de människor som vistas inom den” (i Nickel & dimed, Barskrapad, min översättning).

Detta bekräftas av psykologisk forskning. Diktaturer ger dessutom ofta upphov till konspirationsteorier, böjelser att hitta syndabockar, allehanda underliga idéer om vem som har den verkliga makten och så vidare. Dylikt stötte jag ofta på under åren i USA:s arbetsliv, men på 00-talet fick det inte så allmänt fäste bland folk som under senare år.

Nu har man haft en president som utnyttjat sådana föreställningar maximalt samt medier som kunnat användas som ”ekokammare”, enorma förstärkare. Man kan dra paralleller till Hitler som på 1930-talet hade radion som det nya, förhäxande mediet. Så har även Trump lyckats förhäxa sina anhängare.

Kopplingen Trump – synen på arbetslivet är en förklaring. Men den stöds också av att 30 procent av alla amerikaner har en auktoritär hållning till livet, ”pionjärandan” hos hans väljarbas.

USA kommer inte att förändras i ett slag med Joe Biden som president. Hans oerhört svåra jobb blir att försöka hela och binda samman landet på nytt. Att stödja en demokratisering av arbetslivet skulle kunna spela en viktig roll i detta. Kanske kombinerat med genomförandet av (åtminstone) delar av det jobbskapande klimat- och miljöprogrammet ”a green new deal”.