Radar · Mänskliga rättigheter

Åtgärder mot hatbrott i EU– men transfientlig lag stoppas inte

Abir Al-Sahlani, EU-parlamentariker för Centerpartiet, vill se mer kraftfulla åtgärder för att hbtqi-personers rättigheter ska garanteras.

Hatbrott ska bekämpas i alla EU-länder. Det är en av punkterna i den hbtqi-strategi EU-kommissionen la fram på torsdagen. EU-parlamentarikern Abir Al-Sahlani (C) är måttligt imponerad. ”EU-kommissionen måste ta av sig silkesvantarna”, säger hon.

EU-kommissionen vill tvinga EU-länderna att förbjuda hatbrott. Om förslaget – som nu ska behandlas av EU-parlamentet och medlemsländerna – blir verklighet skulle det kunna stärka det rättsliga skyddet mot bland andra hbtqi-personer.

Abir Al-Sahlani, EU-parlamentariker för Centerpartiet, välkomnar förslaget men befarar att flera medlemsländer kommer vara ovilliga att införa ett starkare skydd för hbtqi-personer.

– Frågan är hur EU-länder som i dagsläget mer eller mindre sanktionerar hatbrott mot hbtqi-personer kommer att anamma en sådan lagstiftning, och vad EU:s plan är om en del länder vägrar att implementera detta, vilket vi får räkna med, säger hon.

I Ungern klubbades i våras en lag som förbjuder människor att ändra juridiskt kön, vilket drabbar trans– och intersexpersoner. I onsdagens Syre hoppades RFSL:s ordförande Deidre Palacios att EU-kommissionen skulle sätta ner foten mot detta. Något sådant förslag presenterades inte på onsdagen.

– EU-kommissionen kommer med många vackra ord, men att allt man ska göra kring till exempel trans- och intersexfrågor är att tillsätta några arbetsgrupper räcker helt enkelt inte, säger Abir Al-Sahlani.

RFSL-ordföranden Deidre Palacios hörsammas däremot när det gäller steriliseringar som i en handfull EU-länder fortfarande påtvingas personer som genomgår könskorrigeringar. Nu kräver EU-domstolen att medlemsländerna respekterar Europarådets domslut som fördömer tvångssteriliseringarna.

"Dra länder inför domstol"

Abir Al-Sahlani ser positivt på att EU-kommissionen föreslår att föräldraskap ska erkännas i hela Europa, oavsett hur familjekonstellationen ser ut. I ett uppmärksammat fall blev en spansk kvinna som flyttade till Sverige med sitt barn och den kvinna som fött barnet, tvungen att genomgå en närståendeadoption för att godtas som förälder i Sverige. Detta trots att hon hade papper från spanska myndigheter på att hon var förälder.

Abir Al-Sahlani vill nu se att EU blir tydligare mot de medlemsländer som inte respekterar hbtqi-personers rättigheter.

– EU-kommissionen måste ta av sig silkesvantarna och börja dra länder inför domstol, säger hon.