Radar · Djurrätt

Sverige får beröm för djurskydd

Att Sverige fortfarande tillåter att minkar utnyttjas för sin päls drar ner betyget i World animal protections ranking.

Sverige toppar organisationen World animal protections ranking över länders djurskydd. Samtidigt kritiseras Sverige bland annat för att minkar utnyttjas.

Tillsammans med Storbritannien och Österrike är Sverige bland dem som får högst betyg av World animal protection. Men inget land får högsta betyg och Sverige kritiseras bland annat för att det fortfarande är tillåtet att föda upp minkar för att använda deras päls. Sveriges betyg dras också ner av att det inte finns ett heltäckande förbud mot vilda djur på cirkus och att marina däggdjur som delfiner hålls i fångenskap.

– Det är inkonsekvent av Sverige att tillåta sådana verksamheter och det drar ner vårt anseende globalt, anser Roger Pettersson, generalsekreterare för World animal protection Sverige i ett pressmeddelande.

Organisationen berömmer Sverige för att på många sätt gå längre än EU när det gäller djurskydd.

– Sverige har detaljregler för de flesta lantbruksdjuren, bland annat om att kor ska hållas ute på bete sommartid, vilket EU saknar. Vi driver också på internationellt för att djur ska få det bättre. Det märks inte minst inom arbetet mot antibiotikaresistens, säger Roger Pettersson.