Radar · Politik

Rätten: Delar av Göteborgs budget är olaglig

Alliansen i Göteborg beslutade i sin budget att ge i uppdrag åt det allmännyttiga bostadsbolaget AB Framtiden att i samverkan med regionen "införa trygghetsvakter och värdar i kollektivtrafiken och på hållplatser".

Förvaltningsrätten underkänner i en dom delar av Alliansens budget i Göteborgs stad.

Bakgrunden är att Alliansen i sin budget gav i uppdrag åt det allmännyttiga bostadsbolaget AB Framtiden att i samverkan med regionen ”införa trygghetsvakter och värdar i kollektivtrafiken och på hållplatser”.

Men beslutet överklagades bland annat av vänsterpartisten Roger Höög som sitter i AB Framtidens styrelse.

– Det är ett grundläggande feltänk när man tar hyresgästernas pengar och trycker in i en annan angelägenhet som inte ens är kommunens, säger han till Göteborgs-Posten.

Och nu ger alltså Förvaltningsrätten de klagande rätt. Därmed upphävs delar av budgeten eftersom rätten anser att konstruktionen är olaglig.

Kommunstyrelsens ordförande Axel Josefsson (M) säger till tidningen att han inte hunnit läsa domen och därför vill avvakta med kommentarer.