Radar · Integritet

Risk för ökat hbtq-stigma i virusdrabbat Sydkorea

I Sydkorea kommer polisen nu att försöka identifiera de personer som besökt Itaewon-området, där flera nya fall av smittan upptäckts.

Sydkoreansk polis har fått i uppdrag att identifiera personer som besökt det nattklubbsområde i Seoul som uppges vara epicentret i landets senaste smittvåg. Men då flera av klubbarna pekats ut som gayklubbar väcker utvecklingen oro för ökad diskriminering mot redan utsatta hbtq-personer.

Sydkorea har sedan landet började lätta på coronarestriktionerna rapporterat en andra våg av smittan, och många av de sjuka har besökt nattklubbsområdet Itaewon i huvudstaden Seoul. Totalt har 101 nya fall av smittan upptäckts med kopplingar till området.

Nu har myndigheterna använt sig av mobildata för att spåra smittan som utgick från området.

Det har resulterat i en lista med strax över 10 000 personer som besökt området under de senaste veckorna. Personerna på listan har fått ett sms där de ombeds att infinna sig för provtagning, uppger stadens borgmästare Park Won-Soon.

Homosexualitet tabubelagt

Nära 2 000 av de som befunnit sig i området har dock inte gått att få kontakt med och polis kommer nu att försöka hitta dem.

De som medvetet undviker att testa sig kommer att dömas till dryga böter, tillägger borgmästaren.

Många av klubbarna där smittan har spridits pekas av medier ut som gayklubbar och nu växer rädslan för ökad stigmatisering av landets hbtq-personer. Homosexualitet är ofta stigmatiserat i konservativa Sydkorea och samkönade äktenskap tillåts inte.

Rädsla för att pekas ut misstänks även ligga bakom svårigheterna att kontakta de som besökt nattklubbsområdet.

Amnesty varnar

Människorättsorganisationen Amnesty varnar för att mediers utpekande av ”vissa grupper” försvårat smittspårningen.

”Amnestys kontor i Sydkorea uppmanar myndigheter och medier att vidta konkreta och precisa åtgärder för att förebygga diskriminering och stigmatisering”, skriver organisationen i ett uttalande.

För att varna allmänheten publicerar myndigheter regelbundet varningar om platser där smittade personer befunnit sig, något som i vissa fall kunnat användas för att identifiera de smittade individerna.

När smittan i början av året spreds av personer med kopplingar till frikyrkan Shincheonji så uppgav flera av kyrkans medlemmar att de utsattes för ökade trakasserier. Detsamma befaras nu kunna drabba landets hbtq-personer.

Anonymitet utlovas

På grund av risken för diskriminering har landets myndigheter lovat full anonymitet för de som testas för covid-19. Sedan i måndags, då detta tillkännagavs, har antalet som frivilligt testar sig nästan fördubblats.

Yoon Tae-Ho, från landets hälsomyndighet, uppmanar vidare folk att inte sprida information om smittade.

– Vi uppmanar er att undvika att läcka patienters personuppgifter baserat på grundlösa rykten, något som inte bara åsamkar dessa personer skada utan som även kan vara brottsligt, varnar han.

Sydkorea har uppmärksammats internationellt för att man sedan i början av mars har lyckats stoppa viruset och vardagslivet har börjat återgå till det normala.

Men nu har ånyo ett ökande antal personer konstaterats vara smittade, under måndagen rapporterades 27 nya fall. Totalt har nära 11 000 fall av smittan rapporterats i landet och strax över 250 personer har dött.

Radar · Inrikes

Lotta Edholm (L): ”Läskris för Sverige”

Lotta Edholm, liberal skolminister.

Arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) kallar svenska 15-åringars sjunkande Pisa-resultat i matematik och läsförståelse för en "kunskapskollaps".Skolminister Lotta Edholm (L) talar om en "läskris för Sverige".

De två ministrarna gjorde inga försök att bortförklara svensk skolas resultat i den senaste Pisamätningen.

– Hur vi än vänder och vrider på mätningen visar den inget annat än en kunskapskollaps, det största tappet någonsin, säger Pehrson på en presskonferens.

– Det är tydligt och direkt tragiskt att vi har ett bildningsland där färre kan läsa och ett ingenjörsland där färre kan räkna.

Skolminister Edholm kallar den sämre läskunskapen för ”inget annat än en läskris för Sverige”.

Tillbaka till grunden

Liberalerna har varit med och utformat en stor del av dagens skolpolitik, även om Sverige haft en S-ledd regering mellan 2014 och 2022. Bland annat genom det så kallade januariavtalet som L hade med den S-ledda regeringen.

– Vi tycker att man skulle gjort mycket mera, med fokus på tidiga insatser, säger Pehrson.

– Kom ihåg också att den tidigare uppgången (i Pisamätningarna) skedde efter ett antal viktiga liberala reformer på skolområdet.

Enligt Pehrson är vägen framåt nu att gå tillbaka till grunderna i skolan, med mer läsa, räkna och skriva tidigt och mer stöd tidigt till elever.

– Vi behöver fokusera mer på att läsa, räkna och skriva under de första skolåren, det är då grunden läggs, säger hon.

Dessutom vill han och Edholm se mindre skärmtid i skolan och mer ordning och reda.

Del i skulden

Skolministern pekar på en sak där hon tycker att Liberalerna har del i skulden för de fallande Pisaresultaten – synen på friskolesystemet.

– Där har den samlade borgerligheten, inte bara Liberalerna, haft en för naiv hållning, säger Edholm.

Hon pekar på att friskolor har en lägre andel behöriga lärare och på hur medel fördelas mellan kommunala skolor och friskolor.

De två ministrarna är också bekymrade över att svensk skola inte längre klarar av att jämna ut skolresultaten för elever med olika uppväxtvillkor. Pehrson pekar på en ”missriktad och otillräcklig” integrationspolitik som en orsak.

Satsningar på ökade resurser till utsatta skolor har gjorts, men Edholm kan inte peka ut exakt varför likvärdigheten ändå inte förbättrats. Hon tror att svaret måste sökas bland lärarnas och rektorernas förutsättningar.

– Vi har en stor skolfrånvaro, vi har problem med psykisk ohälsa, elevers användning av sociala medier, som inte bara påverkar den psykiska hälsan utan också skolresultaten, säger Edholm.

Svenska elevers prestationsnivåer i matematik och läsförståelse. Foto: Johan Hallnäs/TT

De två ministrarna pekar också på behov av ökad statlig styrning för att skolorna ska bli mer likvärdiga.

På presskonferensen får de frågor om varför regeringen inte ökar statsbidragen ännu mer till kommunerna, så att de inte behöver göra besparingar på skolan.

– Vi har naturligtvis ett väldigt stort ansvar, därför gör vi också stora satsningar inför nästa år, till exempel mer läroböcker, stora satsningar på fler speciallärare och särskilda undervisningsgrupper för elever som behöver det allra mest, säger Edholm.

– Kommunerna måste ju också ta sitt ansvar naturligtvis. Skolan är kommunaliserad och de flesta kommunalpolitiker vill ha det så. Jag menar att det var ett stort misstag att kommunalisera skolan.

Johan Pehrson, partiledare (L). Arkivbild. Foto: Carolina Byrmo/TT
Radar · Utrikes

Nytt försök av Storbritannien att deportera asylsökande till Rwanda

Avtalet undertecknades av den brittiske inrikesministern James Cleverly och Rwandas utrikesminister Vincent Biruta i Rwandas huvudstad Kigali.

Storbritannien och Rwanda har undertecknat ett nytt avtal i ett försök att blåsa nytt liv i ett kontroversiellt brittiskt förslag om att deportera människor som söker asyl i Storbritannien till det östafrikanska landet.

Avtalet undertecknades av den brittiske inrikesministern James Cleverly och Rwandas utrikesminister Vincent Biruta i Rwandas huvudstad Kigali.

I november stoppade Högsta domstolen i Storbritannien förslaget, och hänvisade då till såväl brittisk som internationell lagstiftning.

Premiärminister Rishi Sunak meddelade kort efter beslutet att han skulle söka en ny överenskommelse med Rwanda.

Radar · Basinkomst

Vinn ett års basinkomst på lotteri

Den europeiska organisationen UBI4all delar ut basinkomst under ett år till vinnaren av årets lotteri 17 december. Vem som helst kan anmäla sig bara bara man är över 16 år.

Under ett år kan man vinna en extra basinkomstlön som organisationen UBI4all delar ut. Foto: Jens Meyer/TT

UBI4all är en icke-vinstdrivande organisation som arbetar för att informera och bedriva opinionsbildning kring basinkomst. Den drogs igång 2020 och har flera lokala representanter runt om i Europa. Den årliga basinkomstutdelningen sker via ett lotteri där alla över 16 år kan medverka och är finansierat via crowdfunding. De som bidrar kan anmäla sig för att bli så kallade beavers (bävrar), då har man också automatisk chans att vinna lotteriet.

Sista anmälningsdag är 15 december och själva lotteriet går av stapeln 17 december. Basinkomsten består av en månatlig utdelning av 800 euro vilket ger 9600 euro för ett år.

Inspirationen kommer från den tyska organisationen Mein Grundeinkommen som har haft ett liknande projekt sedan 2014.

Så här berättar Helwig Fenner, initiativtagare till lotteriet, om tanken bakom:

“Vi satt en grupp UBI-aktivister i Hannover i Tyskland en kall dag i januari på ett kickoff-möte för att dra igång en kampanj inför EU-petition för basinkomst. Det var då jag kom på idén om ett europeiskt basinkomstlotteri, vilket möttes av en lång tystnad. Sedan ropade någon, vilken bra idé! Och sedan fanns inga tveksamheter. Jag har själv arbetat med Mein Grundeinkommen under sex år”, berättar Helwig Fenner, för sajten Pressenza.

Helwig Fenner är projektledare på UBI4all och en av initiativtagarna till lotteriet, Foto: UBI4all

Från början riktade UBI4all in sig mot Europa men efter anmälningar från personer i länder som Sudan, Sydkorea, Nigeria, Malaysia, Malawi, Chile, Brasilien, Sydafrika och USA, har man öppnat upp för deltagare från hela världen. Flest registrerade kommer från Italien, där över 17 000 visat intresse. I skrivande stund har över 40 000 personer anmält sig.

En regel är dock att inget land eller person ska kunna vinna två gånger i rad, så detta år är Tyskland undantaget. De personer som är månatliga givare, de så kallade bävrarna, är undantagna från landsregeln, skriver UBI4all.