Zoom

Nya LO-basen vill göra facket grönare

På måndag väntas Susanna Gideonsson ta över som LO-ordförande.

Facket ska ut på banan i klimatfrågan. Det lovar Susanna Gideonsson som på måndag väntas inta LO-borgen som nyvald ordförande. Men intressekonflikter finns mellan jobb och klimat – och hon ser hellre oljeraffinaderier i Sverige än utomlands.

I LO-borgen pryds väggarna av gubbar, endast Wanja Lundby-Wedin tränger sig in bland raderna av forna manliga ordföranden. Men när LO kongressar på måndag – via nätet för att undvika smittspridning – väntas ombuden välja idel kvinnor till ordförande, vice och andre vice ordförande. Därtill från kvinnodominerade förbund i servicenäring och offentlig sektor – industrin lyser helt med sin frånvaro i den nya ledningen.

Kanske höjs ett och annat ögonbryn också när den tilltänkta LO-basen, i dag ordförande för Handelsanställdas förbund, vill prata klimat.

– Många säger att klimat och miljö inte hör till de kärnfackliga frågorna som handlar om arbetarnas villkor på jobbet och i samhället. Men först och främst finns inga jobb på en död planet. Dessutom är det alltid arbetarna som får ta den största smällen i alla sorters kriser, säger Susanna Gideonsson.

Trots pandemi och nedstängda samhällen pekar prognoser på globala utsläppsminskningar 2020 på i bästa fall 7 procent – mindre än vad som FN anser krävs årligen för att begränsa uppvärmingen till 1,5 grader. Susanna Gideonsson hoppas att coronakrisen kan vara ett uppvaknande.

– Vi har vetat länge att vi inte gör nog. När vi ser att utsläppen inte minskar tillräckligt, trots att vi stängt ner, tror jag det går in i människors medvetande hur mycket mer vi faktiskt behöver göra, säger hon.

Klimat och jämlikhet

Mer måste till, men det ska förenas med jämlikhet, betonar Susanna Gideonsson.

– Människor ska inte slås ut ifrån arbetstillfällen som i dag är miljöfarliga. Då ska vi ha kompetensutveckling så att de kan komma in på en ny arbetsmarknad.

Intressekonflikten mellan behovet av att hålla konsumtionen uppe för att bevara arbetstillfällen och behovet att minska den för att leva mer hållbart tror hon kan tacklas. En del av lösningen ser hon i vad som kallas cirkulär ekonomi.

– Visst ger ökad konsumtion ökad lönsamhet för företagen. Men vi måste inse att framtidens arbetsmarknad inte kommer se ut som i dag. Det kanske kommer vara färre anställda i den handel som drivs av försäljning, medan fler jobbar med uthyrning eller reparationer.

Att inte klamra sig fast vid det som inte är bärkraftigt på sikt, är en inställning som är tradition i svensk fackföreningsrörelse, menar Susanna Gideonsson.

– Det här är en omställning vi måste göra och då måste de anställda få vara med i den processen och få den utbildning de behöver för att att kunna jobba på ett nytt sätt.

Säger ja till Preem

Men vissa jobb ska ändå försvaras, även i branscher med stora klimatavtryck. Preems planerade utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil, som regeringen antingen ska stoppa eller godkänna, får Susanna Gideonssons välsignelse.

– Om vi måste ha ett raffinaderi, är det bäst för både människor och miljö att göra det i länder där man har koll på utsläppen. Det tycker jag faktiskt att vi har i Sverige. Då är det föredra att göra det här, istället för att lägga det i något annat land och sedan importera.

Måste man inte avveckla raffinaderier både i Sverige och utomlands och bryta vårt oljeberoende om vi ska klara klimatmålen?

– Vi har det beroende som vi har, det försvinner inte för att vi inte raffinerar olja just i Sverige. Vi måste jobba med frågan på andra sätt än att skyffla problemet någon annanstans.

När coronakrisen svept fram har förslag på basinkomst duggat tätt runt om i världen. Men att detta skulle vara ett sätt att ge grundtrygghet, inte minst för dem med otrygga anställningar som drabbades hårdast i krisens början, tror inte Susanna Gideonsson ett dugg på. Nivån skulle behöva vara så låg att den skulle innebära en press nedåt på lönerna, menar hon. Istället pekar hon på visstidsanställdas villkor.

– Det var de som fick ta den första och största smällen. För oss som fackförbund är det självklart att arbeta för att de ska ha rätt till A-kassa. Att man gjorde det lättare att kvalificera sig för A-kassan är just för att vi inte ska ska ramla ner i fällan med lägre löner.

Las fungerar inte längre

Att människor faller mellan stolarna i det sociala skyddsnätet ska angripas genom att stärka de system som finns i dag.

– Urholkningen av sjukförsäkringen är en skam, det är arbetar vi med dagligen. Likaså med att stärka pensioner och A-kassa.

Lagen om anställningsskydd (Las) fungerar inte längre, enligt Susanna Gideonsson. Särskilt inte i branscher som handeln där många har tillfälliga anställningar. Det betyder inte att hon är beredd att finna sig i de förslag som Las-utredningen presenterade nyligen om uppluckringar i anställningsskyddet. Tvärtom behöver fler omfattas av skydd, anser Susanna Gideonsson.

– Man behöver laga de sår som revs upp under tidigt 2000-tal som gjort att visstidsanställningar breder ut sig.

Susanna Gideonsson återvänder till vikten av utbildningsmöjligheter, i olika faser av livet. Klimatomställningen är ett av flera skäl till att folk kommer byta jobb oftare i framtiden. Att kunna byta bana blir en fråga om trygghet.

– Den som är 33 år och har hus och barn ska kunna plugga för att ta en annan inriktning på arbetsmarknaden.