Zoom

Zimbabwe: Mat förstörs när få har råd att betala för den

Grönsakshandlare i Zimbabwe.

Nästan hälften av Zimbabwes befolkning riskerar brist på mat och krisen i landet tycks hela tiden förvärras. Samtidigt går stora mängder grönsaker förlorade på marknaderna, då allt färre har råd att betala för varorna.

Hundratals grönsakshandlare försörjer sig på att sälja sina varor på en marknad i centrala Bulawayo. Men här finns nu stora högar med ruttnande grönsaker. Detta samtidigt som matkrisen i landet fortsätter att förvärras. Internationella organ har gått ut med uppmaningar om befolkningens växande behov av internationell humanitär hjälp.

Att affärerna samtidigt går trögt på grönsaksmarknaderna i Zimbabwes stora städer belyser problemen med att hitta en balans mellan den mat som produceras och den som konsumeras.

– Vi kan inte börja ge bort grönsakerna bara för att de annars riskerar att gå förlorade. Även om vi skulle sänka priserna så skulle människor inte ha råd, och det är orsaken till att så många grönsaker ligger och ruttnar, säger Mihla Hadebe, som säljer bland annat tomater, kål och gurka.

Samtidigt finns det också en brist på grönsaker i landet, däribland på basvaror som grönkål och tomater, vilket i sin tur har drivit upp priserna. Som exempel har priset på grönkål tredubblats bara sedan i december. Enligt Mihla Hadebe beror prisökningarna på att odlarna  har drabbats av vattenbrist.

Det alltmer oberäkneliga klimatet drabbar Zimbabwe på många sätt
Det alltmer oberäkneliga klimatet drabbar Zimbabwe på många sätt. I höstas dog flera hundra elefanter efter en svår torka. Foto: AP/TT

Zimbabwe har drabbats av en svår torka samtidigt som klimatet i landet blivit allt mer oberäkneligt. Samtidigt växer problemen med undernäring. FN:s barnfond Unicef varnar för att problemen är särskilt allvarliga för landets barn och kvinnor.

– I Zimbabwe lider nästan vart tredje barn som ännu inte har fyllt fem år av undernäring, medan 93 procent av barnen i åldern mellan sex månader och två år inte får i sig det lägsta godtagbara dagliga intaget, säger James Maiden, som är Unicefs talesperson i landet, till IPS.

Akut undernäring

Enligt honom finns det nu närmare 34 000 barn i landet som lider av akut undernäring.

I både städer och på landsbygden har många zimbabwier sedan länge producerat egen mat i gemensamma trädgårdar. Men många av dessa odlingar har drabbats hårt av de allt mer extrema väderförhållandena.

– Det som händer är hemskt. Vi har ett bevattningshål, men som du kan se skadas våra grönsaker av den här hettan, säger Judith Siziba, som är en av många kvinnliga stadsbor i Bulawayo som odlar egna grönsaker åt sin familj.

– Vi kan bara bevittna det som sker. Vi trodde att bevattningen genom borrhål skulle hjälpa oss om regnen uteblev, men så blev det inte, säger hon.

Allt fler oroar sig för att klimatförändringarna även har påverkat grundvattennivåerna och de borrhål som har varit tänkta att hjälpa landets jordbrukare att stärka tillgången på mat.

Zimbabwe är bara ett av flera länder som har upplevt rekordhöga temperaturer, vilket förvärrat situationen för bönderna, samtidigt som matkrisen fördjupas.

FN:s livsmedelsprogram, WFP, uppger att antalet människor som är i behov av matbistånd fortsätter att öka och att hela åtta miljoner zimbabwier, nästan halva landets befolkning, nu riskerar brist på mat. Organet varnar för en ökande undernäring bland hos både vuxna och barn.

– WFP arbetar för att kunna fördubbla antalet människor som får hjälp i Zimbabwe. Vårt mål är att nå ut till 4,1 miljoner människor som riskerar att hungra, säger Isheeta Sumra, som är livsmedelsprogrammets talesperson i Zimbabwe.

Behoven kommer att öka

För att lyckas med detta måste organet enligt Isheeta Sumra snabbt få in motsvarande 200 miljoner dollar för att täcka behoven under de kommande månaderna.

– Situationen är prekär och vi förutspår att våra behov kommer att öka under året, säger Isheeta Sumra till IPS.

Nathan Hayes, vid det brittiska analysinstitutet Economist Intelligence Unit, menar att Zimbabwes myndigheter har reagerat för långsamt i förhållande till den växande krisen.

– Bristande nederbörd har ytterligare förvärrat matkrisen. Och den pågående ekonomiska krisen har lett till att de sociala skyddsnäten gått förlorade vilket gör att många familjer inte har råd att skaffa sig tillräckligt med mat för dagen, säger han till IPS.