Radar · Miljö

Varmare klimat hotar humlan 

Humlan trivs bäst i tempererade områden  och drabbas hårt av klimatförändringar, visar en ny studie.

Högre temperaturer och extremväder leder till färre humlor. Det är slutsatsen i en färsk studie som undersökt kopplingen mellan klimatförändringar och förekomsten av de viktiga pollinatören.

Humlor minskar kraftigt i Europa och Nordamerika och forskare ser klimatförändringarna som en starkt bidragande orsak.

– Nedgången är kopplad till att humlorna utsätts för temperaturer som de tidigare inte har behövt vänja sig vid, säger Peter Soroye, studiens huvudförfattare, till National Geographic.

Han är verksam vid University of Ottawa och tillsammans med forskare från University college i London har han analyserat observationer från perioden 1901 till 1974 och gjort en jämförelse med perioden 2000 till 2014. För de 66 arter av humlor som studien omfattar fann man en nedgång med 46 procent i Nordamerika och 17 procent i Europa.

De största nedgångarna konstaterades i områden som uppmätt historiskt höga temperaturer under den senare perioden, och chansen att en population ska överleva på en avgränsad plats har minskat med 30 procent.

Humlor har stor betydelse för pollinering i både jordbruk och i det vilda, och forskarna bakom studien uttrycker nu oro över att insekten kan vara på väg mot sin undergång. Men det är inte bara extremväder som utgör ett hot. Det moderna jordbruket har redan i många decennier förändrat och försämrat humlans livsmiljö, både genom skapande av monokulturer och genom användning av bekämpningsmedel.

När tidigare beboeliga områden blir för varma för att humlorna ska trivas har lantbruket krympt utbudet av nya platser att kolonisera.

Lina Herbertsson forskar vid Lunds universitet om hur det moderna jordbruket påverkar pollinatörer. Hon kommenterar på sin facebooksida rapporteringen om det kraftigt avtagande humlebeståndet med att hotet från klimatförändringarna inte är någon nyhet, men det förvånar henne att minskningarna är så kraftiga. Hon ser det som osannolikt att alla humlor kommer att dö ut och poängterar att läget är kritiskt för många arter – och att det kommer att bli mer kritiskt framöver. ”Vi behöver agera, inte ha ångest och rädsla”, skriver hon.

Fakta humlor

Humlor (Bombus) är ett släkte av insekter inom överfamiljen bin (Apoidea).
Det finns ungefär 250 beskrivna humlearter i världen. 
Viktig för pollinering av exempelvis tomat, squash och olika bär.