Radar · Morgonkollen

Putin kan få immunitet mot rättvisan livet ut

Rysslands president Vladimir Putin.

Rysslands president Vladimir Putin kan komma att få immunitet mot åtal när hans mandatperiod löper ut 2024. I ett förslag om politiska reformer som ska läggas fram för omröstning i duman föreslås att en president efter sin ämbetstid blir senator i det ryska överhuset – livet ut.

Parlamentariker i de båda kamrarna åtnjuter åtalsimmunitet.
Putin har tidigare föreslagit flera förändringar av det politiska systemet så att viss makt som i dag ligger hos presidentämbetet fördelas på andra organ. Underhuset har i en första omröstning godkänt grundlagsändringar utifrån presidentens önskemål.

Många tolkar åtgärderna som ett sätt för Putin att förbereda det politiska systemet för perioden som vidtar då han lämnar sin post.