Radar · Miljö

Rovdjur inte de mest hotade djuren

Det är växtätare som löper störst rik för utdöende och risken ökar med storlek, visar en ny studie.

Att djuren i toppen av näringskedjan skulle vara de som löper störst risk att dö ut har länge varit en vedertagen uppfattning. Men en ny studie visar att det är de växtätande djuren som har högst risk att utrotas, och de kan ha en stor effekt på ekosystemet.

Eftersom det finns betydligt färre rovdjur än växtätare i världen och de befinner sig högst upp i näringskedjan så har man länge ansett att det är de som har störst risk att utrotas. Men ett forskarteam från USA och England publicerade nyligen en studie i tidskriften Science Advances som visar att det är växtätarna som är mest hotade.

Med hjälp av data från Internationella naturvårdsunionen, IUCN, har forskarna ställt samman hur stor andel av däggdjur, fåglar och reptiler som är hotade när man delat in dem i förhållande till trofinivå (deras plats i näringskedjan: rovdjur, allätare eller växtätare).

Resultatet visar att 25 procent av alla växtätare är hotade, medan motsvarande siffra för rovdjuren är 18 procent. Allra värst är det för gruppen växtätande reptiler (som till största delen består av sköldpaddor). Där är mer än 50 procent av arterna hotade.

Värst för fiskätare och asätare

Bilden av de stora rovdjuren som de mest hotade hänger troligtvis ihop med att de har fått mycket uppmärksamhet av såväl forskare som allmänhet. Det kan enligt forskarna ha bidragit till en överdriven hotbild.

Men studien visar också att de flesta av djuren har en ökad risk att dö ut med ökad storlek, förutom i gruppen reptiler som är rovdjur, där det istället är de mindre djuren som är mest i riskzonen.

För gruppen rovdjur fanns det två kategorier som var mer hotade än genomsnittet: fiskätare och asätare. Den högre risken för rovdjur i marina miljöer kan vara kopplade till människans utnyttjande av resurser, men det behövs fler studier för att klarlägga detta, skriver forskarna.

Påverkar hela vårt ekosystem

Exakt vilka faktorer som ökar risken för utdöende är inte helt klarlagt. Forskarna kunde till exempel se att invasiva arter påverkar växtätande reptiler i högre grad än de andra grupperna. Små växtätande fåglar påverkades också i högre grad av invasiva arter, föroreningar och habitatförändringar. Men mer forskning behövs för att bättre förstå sambanden mellan olika bakomliggande orsaker till den högre utrotningsrisken bland växtätare.

Förhistoriska utrotningar av stora växtätare förändrade drastiskt strukturen och funktionen av jordens ekosystem, bland annat genom att förändra vegetationsdynamik, koldioxidcykeln och förekomsten av bränder. Även idag är vi inne i en period av många utdöenden, men exakt hur det kommer att påverka ekosystemen är ännu inte känt. Men studier har kopplat moderna växtätare med en rad ekosystemprocesser så som ekosystemets motståndskraft, näringscykeln, brandsystem, växthusgasdynamik, växtregenerering och primärproduktion.