Radar · Inrikes

Ny undersökning: Majoritet positiva till hemarbete

En ny undersökning visar att många uppskattat att jobba hemifrån under pandemin.

Två av tre har gillat att jobba hemifrån under pandemin visar en färsk undersökning, från Göteborgs universitet.

Under coronapandemin har ungefär var tredje av Sveriges fem miljoner arbetande personer jobbat hemifrån. En miljon av dessa kommer att fortsätta arbeta hemifrån efter att smittspridningen upphört. Det visar en färsk undersökning bland 1 500 slumpmässigt utvalda personer från hela Sverige under juli i år, skriver Ny Teknik.

Två av tre är nöjda med att jobba hemifrån och majoriteten av deltagarna säger att de har nått sina affärsmål under den period de arbetat hemifrån. En trolig orsak till att hemarbetet uppskattas mer än förväntat är möjligheten till koncentration och fokus, berättar hr-professor Stefan Tengblad från Göteborgs universitet för Ny Teknik.

– Vanligt kontorsarbete kan vara kognitivt belastande. Folk kommer och går, man överhör samtal och kolleger ställer frågor. Det är svårare att upprätthålla fokus på arbetet, säger Stefan Tengblad till Ny Teknik.

Undersökningen visar att det verkar som omställningen ha gått snabbt och fungerat för en stor majoritet. Störst påverkan på arbetsglädje och trivsel under hemarbete är enligt undersökningen personlighet, till exempel att extroverta personer klarar arbetet hemifrån bättre, och om ens övriga familjemedlemmar trivs med hemarbetet. Även att ha en chef som lyssnar och ger feedback samt att ha god kontakt med kolleger påverkar arbetsglädjen även när vi arbetar hemifrån.

Effekterna av coronapandemin tror undersökningens upphovsmän blir att den klassiska arbetsdagen med nio till fem-jobb suddas ut. De tror att vi i framtiden kommer jobba mer i projekt och dela in jobbet i fokusarbete som sker ostört hemma och socialt och kreativt arbete som fortsatt sker på kontoret.

– Vi behöver arbeta mer individanpassat och flexibelt. Kontorsarbete 40 timmar i veckan passar inte alla och det finns de som skulle vara mer produktiva om de kunde jobba viss tid hemifrån. Trycket på kontoren skulle också minska så att miljön där blev lugnare för de som behöver vara på plats, säger Stefan Tengblad, till Ny Teknik.

Stefan Tengblad står tillsammans med Mårten Westberg från Europeiska Institutet för Beteendevetenskaplig analys, Dr Petri Kajonius från Lunds universitet och Sophie Hedestad från undersökningsföretaget Netigate, bakom undersökningen.

Läs också i dagens Syre: Hemarbete – en tickande bomb