Zoom

”Spara allmännyttans gamla fönster”

Det har blåst upp en debatt om fönsterrenoveringar.

Sveriges allmännytta vill byta ut gamla fönster för att minska klimatpåverkan.  Det har fått föreningen Renoveringsraseriet att reagera: ”Sluta kasta ut fönster och kök som går att reparera”, säger föreningens generalsekreterare Gustav Bergström.

I en debattartikel i Ny Teknik skriver Sveriges Allmännytta och IVL Svenska Miljöinstitutet att de har tagit fram en ny branschstandard för att få till ett mer klimatneutralt byggande. Kunskaperna måste höjas hos byggherrar och entreprenörer. Det är särskilt viktigt nu när byggbranschen kan fungera som en motor för att få igång Sveriges ekonomi under coronapandemin.

Verktyget som de har tagit fram ska hjälpa till att beräkna klimatpåverkan, höja kunskapen och ställa klimatkrav vid nyproduktion. Kraven är utformade så att beställare tydligt och kostnadseffektivt både ska kunna välja material som ger lägst klimatpåverkan, kräva förbättrande åtgärder och få tillgång till relevant information, skriver debattartikelförfattarna Anders Nordstrand, vd Sveriges allmännytta och Anna Jarnehammar, vice vd IVL Svenska miljöinstitutet.

"På tiden byggsektorn minskar utsläpp"

Men Gustav Bergström, generalsekreterare för Renoveringsraseriet, är inte imponerad över det nya verktyget, särskilt inte när det kommer till fönstren.

– Det är på tiden att byggsektorn minskar sina utsläpp eftersom de är betydande, men inte sällan så satsar allmännyttiga bostadsbolag på alldeles för många kortsiktiga renoveringar, säger Gustav Bergström.

Han kan förstå att det verkar logiskt och energibesparande att byta exempelvis gamla träfönster mot sådana i metall och plast. Men det är inte säkert att det blir någon miljö- eller klimatmässig vinst när man räknar in produktionskostnader, frakt och installation.

– En sådan renovering kan i själva verket vara både långsiktigt ohållbar och samtidigt förvanska vårt kulturarv, säger Gustav Bergström.

Gustav Bergström är även känd under pseudonymen Rävjägaren
Gustav Bergström är även känd under pseudonymen Rävjägaren. Han är starkt kritisk till  att fullt fungerande fönster rivs ut och ersätts med nya.  Därför startade han föreningen Renoveringsraseriet. Foto: privat

Renoveringsraseriet är en ideell förening som startades som ett svar på de många, i deras tycke, onödiga och kostsamma renoveringar som görs inom allmännyttan. Föreningen är kritisk till att fastighetsägare i hyreshus kan slänga ut exempelvis fullt fungerande, originalkök från 60-talet och ersätta det med något fult och sämre.

– Sedan höjs hyrorna med motiveringen att bruksvärdet har höjts. Folk tvingas flytta i värsta fall. Vi tycker att ha en bostad är en mänsklig rättighet, säger Gustav Bergström, som också är känd under pseudonymen Rävjägaren.

Han berättar att Renoveringsraseriet har runt 2500 följare på Instagram och Facebook. Föreningen har skrivit ett antal debattartiklar för att väcka uppmärksamhet om förflackningen av renoveringen av hyresbostäder i Sverige.

– Fönster och andra trädetaljer är ju ofta gjorda av bra virke och är menade att underhållas med målning och annat. Men byggbolagen tycker att det är enklare att byta mot underhållsfritt. Man kan diskutera hur underhållsfritt något är som måste bytas ut efter trettio år, säger Gustav Bergström.

Han tror att de som slänger ut sina tidstypiska kök kan komma att ångra sig och jämför med hur man tänker idag kring gamla kakelugnar och spegeldörrar.

Han berättar att som hyresgäst har du väldigt få möjligheter att påverka i vilken grad fastighetsägaren vill utföra renoveringen. Vad gäller fönster och kök tycker Renoveringsraseriet att man som privatperson bör klaga så långt det går och hänvisa till EU:s avfallshierarki, som sedan 2011 är en del av svensk lag och som säger att byggbolagen måste förebygga att avfall uppstår.

– Förfarandet med att kassera fullt fungerande träfönster bidrar dessutom till sopberget, säger Gustav Bergström.

"Nya fönster bättre"

Efter kritiken har IVL och Sveriges allmännytta skrivit ytterligare en replik i Ny Teknik där de inte håller med Renoveringsraseriet om fönstren. De menar att IVL:s verktyg visar att det ur klimatsynpunkt är en fördel att byta fönster som har nått sin tekniska livslängd mot dagens mycket energieffektiva sådana.

– De vinster som detta ger i minskade klimatutsläpp vid uppvärmning uppväger klimatpåverkan som uppstår vid tillverkningen av fönstret. Verktyget tar med all miljöbelastning från råvaruuttag till och med tillverkning och uppförande på byggarbetsplatsen, samt att driftens miljöpåverkan inkluderas, skriver IVL och Sveriges allmännytta.

Gustav Bergström har läst svaret men vill hellre se att man målar om och behåller fönstren. För att få bättre isolering föreslår han att man bygger till  ett extra glas på insidan, vilket inte förfular fasaden och ger nästan lika bra isolering som ett modernt treglasfönster.

–Jag har bett IVL att presentera sitt siffrorna för sitt forskningsunderlag men jag har inte fått något svar.