Radar · Mänskliga rättigheter

Fattiga länder hårdare drabbade av pandemin

En kvinna i Rio de Janeiros fattigare kvarter testar sig för covid-19.

Fattiga länder, unga och kvinnor är pandemins stora förlorare, enligt en ny stor undersökning från BBC.

– De som är mest strukturellt missgynnade har drabbats hårdast, säger Chris Coulter, vid GlobeScan som gjort undersökningen.

Det är stora skillnader på hur coronapandemin slagit mot fattiga och rika länder, enligt BBC : s undersökning som 27 000 personer från 27 länder svarat på.

I fattigare länder svarade 69 procent att deras inkomst minskat under krisen, medan siffran i rikare länder låg på 45 procent. Kvinnor har drabbats hårdare än män och i USA har svarta i större utsträckning smittats av viruset än vita.

En av de centrala skildringarna av pandemin har varit att ”vi går igenom det här tillsammans”, säger Chris Coulter, chef vid GlobeScan som utfört undersökningen för BBC.

– Vår undersökning visar att det är tvärtom. Mellan olika länder, och inom de flesta länder, visar resultatet att de som är de mest strukturellt missgynnade har drabbats hårdast.

Yngre har också påverkats i högre grad än äldre, både generellt och ekonomiskt, enligt BBC.

Fakta: Undersökningen i korthet

Sverige är ett av länderna i undersökningen och är också ett av dem som klarat sig lindrigast, efter Kanada, Australien och Tyskland. Värst drabbat är Turkiet, följt av Indonesien, Mexiko och Brasilien.
Människor i Latinamerika, Asien och Afrika svarade i högre grad att viruset påverkat dem än invånare i Europa och Nordamerika.
57 procent av deltagarna svarade att de påverkats ekonomiskt. Kvinnor var hårdare drabbade än män med störst skillnader i Tyskland, följt av Italien och Storbritannien.
Källa: BBC