Radar · Miljö

”En fara för vår civilisation om Preem får bygga ut”

Greenpeace Rainbow Warrior III.

Polis och kustbevakning bemöter Greenpeace med respekt när de blockerar vägen för tankfartyg utanför Preemraffs raffinaderi i Lysekil. Det berättar Isadora Wronski, Sverigechef på Greenpeace, för Syre.

Just nu försöker två tankfartyg lämna oljebolaget Preemraffs hamn i Lysekil och fem vill in men Greenpeaces eget fartyg  blockerar vägen för dem.

– Vi agerar i nödvärn för vi befinner oss i ett klimatnödläge. Det är en direkt fara för vår civilisation om Preem får bygga ut, säger Isadora Wronski, Sverigechef på Greenpeace.

– Vi kan inte låta ett enskilt företags vinstintressen få gå före miljön. Det gör det omöjligt för Sverige  att följa sina miljömål och Parisavtalet. 

Att en utbyggnad av raffinaderiet skulle kunna skapa fler jobb i regionen, ser hon inte som en realistisk prognos när stora delar av transportsektorn håller på att ställa om till mer miljövänliga drivmedel.

Hon hänvisar också till forskning om cancerrisker som en ytterligare viktig anledning till att Preem inte bör få expandera.

Preem vill bygga ut för att kunna omvandla tjockolja till  bensin och diesel ”med mindre miljöpåverkan”, enligt företaget själva. I höst ska regeringen ge besked om företaget får göra det eller inte.

– Det är 15 miljarder i sjön. Statsminister Stefan Löfven måste agera statsmannamässigt och stoppa det. Vi kommer att vara kvar här tills att han gör det.

Hur är stämningen ombord?

– Den är god. Vi är djupt oroade över vårt klimatnödläge men det känns ändå bra att göra något, att agera.

26 personer från olika delar av världen och som jobbar för Greenpeace befinner sig ombord på organisationens fartyg, Rainbow Warrior III.

Själv är Isadora Wronski nu på land i Lysekil men har hela tiden kontakt med fartyget.

Isadora Wronski, Sverigechef på Greenpeace
Isadora Wronski, Sverigechef på Greenpeace. Foto : Edward Beskow

Hur har kustbevakningen och polisen bemött er?

– Väldigt bra och med hänsyn. Civil olydnad, som vi håller på med, är en del av en hälsosam demokrati. Och vi blir alltid väl bemötta av myndigheter.

Hur har Preem reagerat på att ni är utanför deras raffinaderi och blockerar in- och utfart?

– De beklagar det i till exempel sina sociala medier men vi kommer att vara kvar tills Stefan Löfven tar sitt ansvar. Och vi har proviant så vi klarar oss ombord, säger Isadora Wronski.