Radar · Morgonkollen

V: Coronarisk kräver att minkfarmar stängs

Vänsterpartiets partiledare vill avveckla minkfarmarna i Sverige på grund av coronavirusrisk och pekar på utvecklingen i Danmark.

När partiledarna återupptar coronasamtalen begär Vänsterpartiet att regeringen ska se till att Sveriges minkfarmar stängs. Skälet: oro för att coronavirus hos djuren ska mutera och göra vaccin mindre verksamma.

– Vi vill se en skyndsam avveckling av de svenska minkfarmarna, säger Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar till TT.

Hon gör utspelet inför onsdagskvällens videomöte med statsminister Stefan Löfven (S) och de övriga riksdagspartiernas ledare om coronaläget.

Mötet innebär en återstart av vårens och försommarens partisamtal om läget och leds av statsministern. Även Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen deltar och syftet är, enligt statsrådsberedningen, att uppdatera om coronaläget och åtgärder.

Danmark förskräcker

Nooshi Dadgostar vill ta upp minkfrågan på grund av utvecklingen vid farmar i Danmark. Där har coronavirus som muterat hos minkar spridits vidare till människor. Uppgifter om att åtminstone en muterad virusvariant skulle kunna vara motståndskraftig mot vaccin har fått den danska regeringen att kräva att alla minkar, cirka 15 miljoner, ska avlivas omgående.

Även i Sverige finns coronavirus på ett tiotal minkfarmar, i Blekinge. Därför bör regeringen agera för en stängning av minkbranschen här också, anser Vänsterpartiet.

TT: Det är en ganska drastisk åtgärd?

– Vi föreslår att de ska få ett ekonomiskt stöd förstås, eftersom det bör ske på det här sättet, säger Dadgostar.

Hon framhåller att minkarna föds upp i trånga utrymmen vilket ökar risken för virusspridning och att det därför gäller att att agera snabbt.

Följer utvecklingen

I Sverige konstaterades det första fallet på en farm i slutet av oktober och i slutet av förra veckan upptäcktes viruset på ytterligare nio gårdar.

En dansk professor i mikrobiologi har rått Sverige att följa det danska exemplet. Men svenska myndigheter, genom företrädare för Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, har hittills sagt att läget i Sverige är under kontroll och annorlunda.

Danmark har smitta på över 200 av sina 1 100 minkfarmar. I Sverige finns ett 40-tal uppfödare, med virus på tio av dem.

Svenska myndigheter har också sagt att man noga följer utvecklingen och är redo att agera vid behov.

I Danmark är planen att avliva alla minkar. Där kommer regeringen att lägga fram ett lagförslag som ska ge myndigheterna rätt att avliva såväl sjuka som friska minkar i Danmark.

I Sverige kommer 80 procent av minkarna att avlivas den här månaden, men det är något som sker varje år vid den här tiden när minkarnas päls ska tas tillvara. Bara omkring 100 000 avelsdjur sparas.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV