Glöd · Panelen

Syrepanelen

Det ser ut som om USA kommer att få en ny president – och en ny vicepresident.

Varje vecka svarar paneldeltagare från olika delar av samhället. Veckans fråga handlar om maktskiftet i USA – vad kommer det att innebära att USA får en ny president?

Amerikanska folket har med rekordhögt valdeltagande och stor majoritet valt en ny president som vill ena landet, återgå i Parisavtalet och tror på samarbete över nationsgränserna. Fyra år av populism, faktaresistens och polarisering är över. Det ger världen en signal att ett demokratiskt och faktabaserat ledarskap är vägen framåt. Dessutom har USA fått sin första kvinna som vicepresident, vilket också är ett mycket viktigt steg åt rätt håll för jämställdheten i världen. Äntligen!

Martin Nihlgård, 49 år, generalsekreterare, Individuell människohjälp

Valet av ny president i USA väcker hopp om en annan värld. Vi går från en klimatförnekare till en som vill skriva under Parisavtalet igen. Från en med klara auktoritära drag till en som vill basera sina beslut på vetenskap. Men det finns mycket att göra och det är upp till bevis för Joe Biden. Att USA tar sin roll som stormakt på allvar betyder mycket för hundratals miljoner människor världen över, när det gäller livsavgörande frågor som fattigdom, demokrati och kvinnors rättigheter.

Gunnel Malm, 72 år, Julita

Vad en ny president betyder för USA och världen?  Allt! Så mycket som Trump har sabbat på 4 år har väl ingen annan människa i historien lyckats med. Tack och lov slipper vi se, och höra, honom lika mycket som tidigare! Men han hinner ställa till mycket innan han accepterar en avgång. Tyvärr. Han var en farlig man på den posten.

Lotta Sjöström Becker, 46 år, generalsekreterare, Kristna fredsrörelsen

Valutgången ger en sista tidsfrist att försöka vända kursen åt rätt håll. Det kommer att krävas en enorm gemensam ansträngning från världens progressiva och fredsbejakande krafter att ingjuta mod i våra ledare att tänka globalt, hållbart och ansvarsfullt. Vi behöver en ny ordning där metoderna stavas avrustning och mänsklig säkerhet.
En viktig fråga för oss är om de progressiva gräsrötterna i USA kommer att ha tillräckligt med inflytande för att USA:s roll i Latinamerika förändras så att demokrati och mänskliga rättigheter går före geopolitiskt strategiska och ekonomiska intressen.

Rickard Nordin, 37 år, riksdagsledamot, Centerpartiet

För tron på att vi tillsammans kan göra skillnad, så i klimatomställningen som i fattigdomsbekämpning och handel var Bidens vinst helt avgörande. Nu behöver vi gemensamt ta krafttag för att överbrygga motsättningar och skapa nya möjligheter och stärkt samarbete. 

Jan Strömdahl, 83 år, ordförande, Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen

Jag väljer att hoppas på att de socialistiska krafterna i det demokratiska partiet lyckas förmå president Biden att avsluta de grymma blockaderna mot Kuba, Venezuela och Iran. Dessutom att slå världen med häpnad genom att signera och ratificera FN:s kärnvapenförbud och i klimatpolitiken verka för 1,5-gradersmålet. 

Anna-Carin Hall, 59 år, pressansvarig, Kvinna till kvinna

Det största framsteget är att USA nu fått sin första kvinnliga vicepresident med jamaicanskt och indiskt påbrå. Det är stort med en kvinna på den post som är ett hjärtslag från världens mäktigaste ämbete.

Annars vet vi inte vad Joe Biden verkligen kommer att göra för kvinnors rättigheter, men han har på papperet en ambitiös agenda för jämställdhet. Kanske kan han sätta stopp för den konservativa riktning USA har tagit under Trump med att begränsa aborträtten.

Ulf Schyldt, 49 år, aktiv i Humanisterna och Liberalerna

Det är oerhört betydelsefullt att Trumps destruktiva presidentskap får ett slut. USA kommer tillbaka till klimatarbetet, till WHO och till ett mer normalt samtalsklimat mellan länder. Samtidigt fortsätter polariseringen i USAs befolkning och det är svårt att se vad som kommer att hända på sikt. Kan ens Demokraterna bedriva en effektiv politik utan majoritet i senaten? Bidens förmåga att nå kompromisser kommer verkligen att sättas på prov. 

Anna Stenvinkel, 52 år, generalsekreterare, Forum Civ

Förutom att det är en seger för klimatet, för det internationella samarbetet, för fortsatt stöd till FN och dess organ, för arbetet mot rasism och för fred så betyder valutgången också att det nationalistiska spelrummet i världen krymper. USA kommer inte längre att ledas av en president som stöttar nationalistiska och auktoritära ledare. USA:s röst för demokrati behövs i en omvärld där den demokratiska utvecklingen går bakåt i många länder.  

Brittis Edman, 55 år, policychef, Amnesty International

Amnesty uppmanar Joe Biden att anta en politik för förändring som placerar mänskliga rättigheter centralt både i inrikes- och utrikespolitiken. Åtgärder för att demontera den strukturella rasismen och få slut på polisvåld mot svarta amerikaner; begränsningar av vapenexporten; skydd för rätten att söka asyl; en evidensbaserad strategi mot covid-19, och insatser mot vapenvåld är några exempel på vad vi efterfrågar från den tillträdande presidenten. Vi ser också fram emot att USA återtar sin plats i olika internationella samarbetsfora som den nuvarande presidenten valt att lämna.

German Bender, 44 år, programchef, Arena Idé

Till skillnad från Donald Trump, som stod för en isolationistisk utrikespolitik, är Joe Biden mer öppen mot omvärlden och positiv till globalt samarbete. Han besökte 50 länder som Obamas vicepresident och var tidigare ordförande för den amerikanska senatens Foreign relations committee. Samtidigt ska man inte vara naiv inför USA:s roll på världsscenen. Trump har fått mycket kritik för sin doktrin ”America First”, men i grunden har den principen varit vägledande för samtliga presidenter och kommer vara det även för Joe Biden.

Robin Zachari, 38 år, kanslichef, Skiftet

Det är en lättnad att den vulgära demagogen Trump förlorade. Han var ett hot mot planeten. Vi ska inte inbilla sig att Biden kommer genomföra en millimeter progressiv politik utan kamp. Demokraterna är inget vänsterparti och Biden tillhör högern i partiet. Vad vi ska kolla noga på är vilka som ingår i hans administration. Individer är mycket starkare än partier i USA. Och det lovar inte gott när det ryktas om Mitt Romney som minister för hälsodepartementet och en fossillobbyist för energidepartementet.

Malin Nilsson, 36 år, generalsekreterare, IKFF

Jag tror framför allt att det ger människor hopp. Valet av Kamala Harris till vicepresident visar att förändring faktiskt är möjlig och hur viktig kampen för kvinnors rättigheter, antirasism och socioekonomisk rättvisa är. I praktiken kommer mycket av USA:s internationella politik sannolikt ligga fast, men vi kommer nog få se viktiga steg i positiv riktning vad gäller klimatet och internationell samverkan generellt.

Jonas Bane, 33 år, ordförande, Klimatriksdagen

Det internationella samarbetet i klimatfrågan har till viss del fortgått trots Trump, nu kommer ny kraft och hopp! Jag hoppas detta leder till att fler länder väljer bort populistiska nationalistledare och ser värdet i samarbete, utan det kommer det här aldrig att gå.