Radar · Inrikes

Stockholm inför besöksstopp på äldreboenden

Stockholm inför besöksstopp på äldreboenden.

Stockholm återinför besöksstopp på stadens äldreboenden. Även i Göteborg vill kommunen införa besöksförbud.

Stockholms stads krisledningsnämnd beslutar att införa besöksförbud vid stadens äldreboenden från och med den 12 november till och med den 30 november.

Före den 30 november ska omprövning av beslutet ske, uppger staden i ett pressmeddelande.

Göteborg vill också återinföra besöksstoppet på äldreboenden, rapporterar Dagens Nyheter.

– Det brådskar, säger Elisabet Lann (KD), kommunalråd med ansvar för äldreomsorgen.

Kommunstyrelsen hade möte på onsdagsförmiddagen och beslöt då att låta förvaltningen gå vidare med frågan.

– I rent juridisk mening är ett besöksförbud inte möjligt att införa, såsom lagarna är skrivna. Därför är det här inte helt enkelt att formulera. Därför talar vi om ett besöksstopp. Vi kan inte utfärda böter om det skulle brytas emot, men kommunens direktiv är tydligt: Vi kan inte ha besök från anhöriga nu, såsom smittan utvecklas, säger Elisabet Lann.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV