Radar · Morgonkollen

USA: Små rörelser i rösträknandet

En rösträknare i Luzerne, Pennsylvania kontrollerar giltigheten för en valsedel.

Det har blivit jämnare i Arizona, men Joe Bidens ledning ökar något i Georgia. Ännu pågår rösträkningen i fyra amerikanska delstater och alla rörelser handlar om några tusen röster.

Joe Biden ser ut att bli USA:s näste president – men rösträkningen går bara långsamt framåt. Under natten, svensk tid, har ingen ny delstat utropats till någon av kandidaterna.

Nattens nya räknade röster har till exempel ökat Bidens ledning i Georgia med 1 721 röster – till 14 149, en såpass liten marginal att procentsatserna inte har ändrats för någon kandidat.

Därmed ligger flera amerikanska medier, till exempel CNN, kvar med sin redovisning att Biden har säkrat 279 elektorer och Donald Trump 214.

I de siffrorna ingår Nevada, men inte Arizona, som till exempel Fox News redan har utropat åt Joe Biden. Hos Fox News ligger demokraten på 290 elektorsröster. Det krävs 270 elektorsröster för att knipa presidentposten.

Hittills har totalt cirka 76,5 miljoner röster tillfallit Biden (50,7 procent) och 71,7 miljoner (47,5 procent) Trump.

Här är de senaste siffrorna i delstaterna som ännu varken är demokratiskt blåa eller republikanskt röda:

Pennsylvania – 20 elektorsröster
Med 98 procent av rösterna räknade har Biden utropats till segrare i vågmästardelstaten Pennsylvania. I nuläget har Biden 49,7 procent av rösterna och Trump 49,0.

De sista rösterna väntas ta flera dagar att räkna och rösterna räknas alltid om när segermarginalen är mindre än 0,5 procentenheter.

Flera rättsliga processer pågår i delstaten. I Philadelphia har Trumpkampanjen fått utökad insyn i rösträkningsprocessen. De ville också att räkningen av röster som anlänt efter valdagen ska stoppas. Det avfärdades av en domare i delstatens högsta domstol i fredags. Däremot separeras de poströster som kommit in efter klockan 20 på valdagen från andra röster.

Georgia – 16 elektorsröster
Ett jämt race är det i delstaten Georgia, där Biden ligger på 49,5 procent mot Trumps 49,2, med runt 99 procent av rösterna räknade.

Ställningen är så pass jämn att rösterna även här troligtvis kommer att räknas om. Omräkningen får dock ske först när valresultatet i delstaten är godkänt, vilket kan dröja ända till den 20 november.

Domare i Georgia har avfärdat en begäran från Republikanerna om att sena röster inte skulle räknas. De två republikaner som i januari är partiets kandidater i två nya röstningsomgångar till senaten – Kelly Loeffler och David Perdue – har gemensamt uppmanat Georgias ansvarige delstatsminister Brad Raffensperger att avgå, eftersom delstaten inte har kunnat säkra ett ”ärligt” resultat. Raffensperger, som själv är republikan, har svarat att valet var en ”rungande framgång” ur administrativ synvinkel.

North Carolina – 15 elektorsröster
Med drygt 98 procent av rösterna räknade i North Carolina har Trump 50,0 procent mot Bidens 48,7. I antal röster är skillnaden mellan kandidaterna cirka 75 000.

Delstaten är traditionellt ett starkt republikanskt fäste, men än har ingen vinnare utsetts, enligt CNN. Ett slutgiltigt resultat väntas enligt myndigheterna först senare i veckan.

Arizona – 11 elektorsröster
I Arizona fortsätter Trump att knappa in på Bidens ledning och med 98 procent av rösterna räknade ligger Biden på 49,4 procent mot Trumps 49,0. Det rör sig i nuläget om drygt 13 000 röster till Bidens fördel, en minskning med ett par tusen det senaste dygnet.

Även här väntas rösträkningen dra ut på tiden. Det blir nämligen per automatik omräkning om det skiljer mindre än 0,1 procentenheter mellan kandidaterna.

Nevada – 6 elektorsröster
Biden anses ha tagit hem segern i Nevada. Med 98 procent av rösterna räknade leder han över Trump med 50,2 mot 47,5 procent.
Den ansvarige ministern och Nevadas högsta domstol granskar rösterna den fjärde tisdagen i november. Den kandidat som har förlorat kan begära omräkning upp till tre dagar efter granskningen.

Alaska – 3 elektorsröster
Endast 52 procent av rösterna i Alaska är räknade. För närvarande leder Donald Trump på 62,2 procent, mot Bidens 33,6 procent, enligt CNN.
Ingen demokrat har tagit hem Alaska på flera årtionden.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV