Radar · Miljö

Sandstormar viktiga för världens hav

En tjock sandstorm lägger sig över Kairo och av de mer trafikerade vägarna 2019 .

De sandstormar som drar igenom Saharaöknen har flera effekter på de många fiskarter som lever i hav på andra sidan jorden. Det visar en ny rapport från FN:s miljöprogram Unep.

Enligt den nya rapporten bidrar sandstormarna till att närmare en halv miljard ton av olika former av näringsämnen och mineraler transporteras till världens hav.

Samtidigt betonar rapportförfattaren Nick Middleton vid Oxfords universitet att forskarnas kunskaper om hur sandstormar påverkar haven fortfarande är långt ifrån fullständiga.

FN har utnämnt 2021–2030 till ett årtionde för havsforskning för hållbar utveckling och Nick Middleton menar att det innebär en möjlighet för forskarna att fördjupa kunskaperna om hur sandstormar påverkar världens hav. Han säger till IPS att det viktigt att ta reda på hur ökenstormarna påverkar den biologiska mångfalden, klimatet och produktionen av mat.

Han säger att satelliter förbättrat möjligheterna att studera hur det damm som uppstår i samband med stormarna sprids ut i atmosfären – men att det också krävs en ökad provtagning ute i haven.

Sandstormar viktiga för biologisk mångfald i haven

I den nya rapporten konstaterar Jian Lu, chef för Uneps forskningsavdelning, att även om kunskaperna är begränsade så kan det vara så att dammet från öknarna har en mycket stor betydelse för havens ekosystem.

Enligt Nick Middleton förutspår många forskare att sandstormarna kommer att bli fler i vissa delar av världen. Detta i takt med att klimatet blir varmare och då torrare förhållanden gör att jordarna blir sämre skyddade av vegetation.

– Mer damm kommer i sin tur att få komplexa effekter på klimatet och det som sker i haven, säger han till IPS.

Det damm från sandstormar som hamnar i haven bidrar enligt honom till att upprätthålla den biologiska mångfalden i stora marina områden.

Näringsämnen som färdas med dammet bidrar bland annat till tillväxten av de mikroorganismer som utgör grunden för den marina näringskedjan.

– Människor är beroende av fisk och andra havsprodukter, men den gödande effekten av ökendamm tros också ha en inverkan på algblomning. Och en del av den är skadlig för ekonomiska aktiviteter och människors hälsa, säger han.

Ökendamm som förs från Sahara genom atmosfären till de tropiska delarna av Nordatlanten kan enligt Nick Middleton har en avkylande effekt på havstemperaturen. Det kan i sin tur påverka tillväxten av orkaner.

– Under ett år då det kommit mer damm från Sahara inträffar det vanligen färre orkaner i Nordatlanten. Men de framtida trenderna är osäkra. De kommer att bero på förändringar i den atmosfäriska cirkulationen och på nederbörden – hur stor den bli, var och när, säger han.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV