Radar · Arbetskritik

Företag försöker ringa in fackanslutna: ”Mycket oro på arbetsplatsen”

En blankett riktad till de anställda på H&M:s lager i Borås har blivit föremål för debatt.

Enligt uppgift har en del arbetsgivare försökt se över facktillhörigheten bland sina anställda eller uppmanat icke-medlemmar att ställa sig på arbetsgivarens sida. H&M och Jula är några exempel. Det hela har fått skarp kritik från facket.

”Föreningskränkande och ett beteende som inte hör hemma på svensk arbetsmarknad”. Så uttrycker sig fackförbundet Handels sedan det blivit känt att arbetsgivare försökt ta reda på vilka av deras anställda som är anslutna till facket.

Det gäller H&M:s lager i Borås där en lagerchef, enligt en artikel i förbundets medlemstidning Handelsnytt, ska ha skickat ut en blankett till de anställda där man uppmanats att fylla i vilket fack man är med i.

Det hela uppges vara kopplat till att Handels planerar att ta ut arbetsplatsen i strejk nu på fredag om fack och arbetsgivare inte lyckas komma överens om ett nytt kollektivavtal.

Handels har pekat på att det är en grundlagsskyddad rättighet att inte behöva uppge vilka föreningar man är med i och uppmanar nu sina medlemmar att inte svara på arbetsgivarens blankettfråga.

– Det här har skapat mycket oro på arbetsplatsen och vi har säkert värvat 50 medlemmar på grund av det här utskicket, säger Ernad Suntic, ombudsman på Handels avdelning i Borås, till Handelsnytt.

H&M i Borås svarar

Enligt H&M:s syn att se på saken strider företagets interna undersökning inte alls mot föreningsrätten. De menar att det är en del av en åtgärd för att kunna planera verksamheten för de anställda som inte strejkar.

– Vi behöver till exempel säkerställa att de medarbetarna får lön utbetalt som vanligt från arbetsgivaren, säger Jeanette Mattson på H&M:s pressavdelning till Borås Tidning.

Bo Ericsson, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd, ställer sig ändå frågande till H&M:s agerande. Även om det inte finns någon lag som förbjuder arbetsgivare från att ställa frågan kan det ändå slå fel. Det kan exempelvis uppfattas som en påtryckning eller som ett hot, och det i sig är att betrakta som föreningskränkande, menar LO-TCO Rättsskydd.

– Det finns alltid ett syfte med frågan. Vid en konflikt, som vid en eventuell strejk, kan man utgå från att arbetsgivaren vill försvåra för facket att genomföra strejken, säger han till Handelsnytt och fortsätter.

– Det tillhör god sed att inte fråga anställda om facklig tillhörighet i stridsåtgärdssammanhang.

Jula också i blåsväder

I Skara har andra frågor aktualiserats. Detta sedan arbetsgivaren på Julas centrallager har sagt till anställda som inte är anslutna till Handels fackförbund att de ska jobba om det blir strejk.

Det strider mot strejkrätten eftersom alla har laglig rätt att delta i en strejk, även de som inte är medlemmar. Vilket parti en icke-medlem tar bestäms varken av fack eller arbetsgivare, det bestämmer vederbörande själv.

– Om en oorganiserad anställd väljer att delta i en lovlig strejk kan det inte ses som arbetsvägran, säger Bo Ericsson till Handelsnytt.

Han fortsätter:

– Enligt en dom från Högsta domstolen har den oorganiserade rätt att utan påföljd ansluta sig till strejken. Däremot behöver personen meddela arbetsgivare varför den inte jobbar.

Läs även: Lista: Här är allt du behöver veta om vad som gäller vid strejk

Fakta: Föreningsfriheten i grundlagen

Föreningsfriheten är reglerad i grundlagen och innebär en frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, som att till exempel gå med i ett fackförbund.
Föreningsrätten är reglerad i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Den innebär att en person har rätt att gå med i ett fackförbund, utnyttja medlemskapet och verka för klubben eller för att en klubb bildas.
Arbetsgivare har rätt att göra detsamma i en arbetsgivarorganisation.
Denna rätt får inte kränkas – en arbetsgivare får inte vidta någon åtgärd för skada en person som utnyttjar sin föreningsrätt.
Källa: Handelsnytt, Lagen om medbestämmande i arbetslivet, Sveriges grundlag.