Radar · Integritet

Datainspektionen: Google bryter mot dataskyddsförordningen

Google brister i hantering av rätten att bli glömd.

Datainspektionen har utfärdat en sanktionsavgift på 75 miljoner kronor mot Google. Företaget brister i sin hantering för enskilda att få sökresultat borttagna från Googles sökmotor

Datainspektionen har utfärdat en så kallad sanktionsavgift på 75 miljoner kronor mot Google och orsaken är att Google brister i sitt sätt att hantera rätten att få sökresultat borttagna.

– Dataskyddsförordningen, GDPR, ökar kraven på organisationer som samlar in och hanterar personuppgifter och stärker enskildas rättigheter. En viktig sådan rättighet är möjligheten för enskilda att få sökresultat borttagna. Nu ser vi att Google brister i sitt sätt att hantera denna rättighet, säger Lena Lindgren Schelin, generaldirektör för Datainspektionen, i ett pressmeddelande.

Enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR ska en person ha ”rätt att bli glömd” om uppgifterna är oriktiga, irrelevanta eller överflödiga.

2017 granskade Datainspektionen hur Google hanterar rätten för enskilda att få sökresultat borttagna från Googles sökmotor. 
2018 startades en ny granskning, då Datainspektionen fått indikationer om att Google fortfarande visade lagvidriga resultat i sin sökmotor, trots uppmaningar om att dessa skulle tas bort.

Datainspektionen slår också ned på att Google informerar webbsidans ägare att sökresultatet tagit bort till. Vilket Datainspektionen anser undergräver systemet eftersom webbplatsen ägare då enkelt kan ompublicera informationen på en ny adress och därmed kringgå spärren.

Google har tre veckor på sig att överklaga Datainspektionens beslut.

Bolaget har tidigare bland annat bötfällts av Datainspektionens motsvarighet i Frankrike, då på grund av olaglig insamling av persondata för annonsering, uppger Dagens industri.

Fakta om rätten att få sökresultat borttagna

• I maj 2014 slog EU-domstolen fast att en person kan begära att sökmotorer som exempelvis Google tar bort resultat för sökfrågor som innehåller personens namn i fall resultaten bland annat är oriktiga, irrelevanta eller överflödiga.
• Den här rätten att få sökresultat borttagna har stärkts med dataskyddsförordningen, GDPR, som trädde i kraft i maj 2018.
• Rätten är dock inte absolut, man kan inte kräva att alla sökresultat ska tas bort.
• Den som vill utnyttja rätten att få sökresultat borttagna ska vända sig direkt till sökmotorföretaget.
Källa: Datainspektionen