Radar · Miljö

Elever möter forskare på digital klimatfestival

Att "omvärdera semesterorter" var ett av elevernas förslag för hur vi ska minska resandets utläpp, från förra årets Klimatfestival.

Forskarmöten, virtuella rundvandringar och rollspel är något av utbudet när Klimatfestivalen i dag 11 maj startar – i digital upplaga. Festivalen arrangeras av forskarkonsortiet Bolincentret och mötesplatsen Vetenskapens hus. 

Klimatfestivalen pågår 11–15 maj och riktar sig i synnerhet till skolor, men är öppen för alla. På programmet finns livesändningar från Stockholms universitet, klimatfortbildning för lärare och bokningsbara klimataktiviteter, däribland ett rollspel i klimatanpassning, ett klimatquiz och en snabbutbildning i hur man kan påverkar sina egna utsläpp. 

Att ställa in evenemanget med anledning av pandemin var ingen bra lösning, enligt arrangörerna.

– Klimatutmaningarna kommer fortfarande att finnas kvar efter coronapandemin och vi måste därför jobba vidare med samhällsomställningen. Klimatfestivalens mål är att sprida den kunskap som behövs för att skapa en hållbar framtid för kommande generationer. Därför kan det inte vänta, säger Alasdair Skelton, vice-föreståndare på Bolincentret för klimatforskning i ett pressmeddelande.

Festivalen riktar sig till skolelever, men kan även bidra till nya uppslag för forskare, visade det sig under fjolårets festival. Då ställde Anna Kramers,
programchef vid det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Mistra Sams en fråga till eleverna om hur vi kan minska utsläppen av växthusgaser vid resor. Hon kommenterade efteråt resultatet på KTH:s hemsida:

”Ett spännande förslag som vi tar med oss när vi ska planera vad vi ska forska om de närmsta fyra åren är det att vi borde ”omvärdera semesterorter”. I Mistra Sams har vi startat en jobbhubb i Tullinge utanför Stockholm som förhoppningsvis bidrar till att omvärdera vad en arbetsplats är. Men vi har sätt i forskningen att semesterresor skapar mycket utsläpp så om nya tjänster kan hjälpa oss tänka helt nytt kring vad semester egentligen innebär är det ett viktigt steg på vägen!”

Bolincentret och Vetenskapens hus

Klimatfestivalen arrangeras av Bolincentret för klimatforskning, som är en paraplyorganisation med fler än 350 personer som forskar inom områden kopplade till jordens klimat. Det bildades av Stockholms universitet, KTH och SMHI och är namngivet efter professor Bert Bolin som var en föregångare inom klimatforskning och grundare av FN:s klimatpanel IPCC.
Medarrangör är även Vetenskapens Hus, som ger ungdomar i grundskolan och gymnasiet möjlighet att utföra laborationer och exkursioner under handledning av studenter, doktorander och forskare.
Källa: bolin.su.se och vetenskapenshus.se