Radar · Nyheter

Mindre antibiotika används i Sverige

Multiresistenta bakterier är ett växande folkhälsoproblem, både i Sverige och globalt.

Användningen av antibiotika till såväl människor som andra djur minskar i Sverige. Samtidigt ökar resistensen mot den antibiotika som ges i första hand mot urinvägsinfektion hos människor. Det visar en ny rapport från Statens Veterinärmedicinska anstalt och Folkhälsomyndigheten.

Resistenta bakterier är ett växande hot mot människor, djur och miljö, som beror på överanvändning av antibiotika. Liksom under föregående år minskade under 2019 antibiotikaförsäljning till människor, liksom användningen av antibiotika till djur, visar en ny rapport från Statens Veterinärmedicinska anstalt och Folkhälsomyndigheten (FHM).

– Kraven ökar nu på att andra länder ska följa efter. Flera medlemsstater har kommit en god bit på väg men ännu kvarstår mycket arbete för att nå våra nivåer, säger Lantbrukarnas riksförbunds veterinär My Sahlman i ett pressmeddelande.

Men trots att antibiotikaanvändningen minskar finns problem med smittspridning och ökad resistens även i Sverige, vilket de återkommande utbrotten av resistenta tarmbakterier på sjukhus visar.

Under 2019 ökade flera typer av resistens, däribland mot den antibiotika som rekommenderas i första hand för behandling mot urinvägsinfektion.

Resistensen ligger på en låg nivå, men utvecklingen behöver följas noga, enligt FHM.

– Övervakning av antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens är viktig för att kunna ge rätt behandlingsrekommendationer och för att se hur väl de följs. Det är också en förutsättning för att fortsatt säkert kunna välja smalspektrum- i stället för bredspektrumantibiotika och därmed bromsa resistensutveckling, säger Olov Aspevall, överläkare och utredare på FHM i ett pressmeddelande.

Bredspektrumantibiotika attackerar under en behandling flera sorters bakterier, inte bara de som ger sjukdom.

Antibiotika och resistens

Under 2019 såldes 61 ton antibiotika för behandling av människor och 9,5 ton för behandling av djur.
Bakterier som är resistenta mot antibiotika kan föras över mellan människor och andra djur. Flera länder i Europa har haft en kraftig spridning av dessa bakterier bland djur de senaste åren.
Sverige har lägst användning av läkemedel till djur i EU och all antibiotika för veterinärmedicinskt bruk är receptbelagd i Sverige.
Att smittas av resistenta bakterier är oftast inte farligt för en frisk person, men för den som är allvarligt sjuk eller har genomgått en svår operation kan det vara livsfarligt att få en infektion som inte går att behandla.
Källa: Jordbruksverket, SVA, FHM och Krisinformation.se