Radar · Nyheter

Medicin mot alkoholism testas på sexmissbrukare

Sex och sexbehov kan se olika  ut, för olika människor.

Det går att behandla sexmissbrukande män genom att påverka deras belöningssystem i hjärnan. Det visar en ny forskningsstudie från Umeå universitet, där ett läkemedel mot alkoholism har fått ett nytt användningsområde.

Sexmissbruk är inte en medicinsk diagnos.  Hur går det då att definiera skillnaden mellan stor sexuell lust och sexmissbruk?  Om tvångsmässiga sexuella beteenden och tankar påverkar ditt eller någon annans liv negativt är det dags att söka hjälp, enligt läkare.

Den här typen av missbruk kan handla om alltifrån ett tvångsmässigt porrsurfande på nätet till reella fysiska övergrepp, sexbrott. En del beteenden kan behandlas med hjälp av till exempel kognitiv beteendeterapi medan andra behöver medicineras.

De få läkemedel som har funnits på marknaden för tvångsmässig sexualitet – som innebär att vara sexuellt upptagen med beteenden som är svåra att kontrollera – har otillräcklig effekt eller ger svåra biverkningar, enligt tidigare forskning.

Därför konstaterar Jussi Jokinen, professor i psykiatri vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande:

– Det vore mycket positivt med fler möjligheter till behandling av tvångsmässig sexualitet. Eftersom tillståndet har likheter med andra typer av missbruk, är det inte ologiskt om läkemedel som dämpar begäret efter alkohol också kan ha effekt på sexmissbruk.

Belöning

Nu har läkemedlet Naltrexon, som  annars används för att behandla personer med alkoholmissbruk, för första gången testats på 20 män med tvångsmässig sexualitet i en systematiserad forskningstudie.

Medicinen, som påverkar belöningssystemet i hjärnan, har i den här första studien kunnat minska den tvångsmässiga upptagenheten vid sex hos de deltagande männen i studien.

Samtliga av dem har sökt vård för sitt sexmissbruk på kliniken Anova, specialiserad inom sexualmedicin, vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholms län.

Under fyra veckors tid har de här männen blivit behandlade med en maximal dygnsdos av Naltrexon. Sedan har de själva fått skatta sin sexuella upptagenhet och sitt tvångsmässiga sexuella beteende med hjälp av ett formulär.

Resultatet visar att deltagarna upplevde en märkbar skillnad och stor effekt under de fyra veckor som behandlingen varade. Deras tvångsmässigt sexuella upptagenhet minskade.

Efter ytterligare fyra veckor utan läkemedelsbehandling, ökade deras sexfixering igen.  Det tyder på att Naltrexon mot alkoholmissbruk kan ha symtomlindrande effekt mot den här sortens problem.

Första studien

Samtidigt gav det här läkemedlet inte alltför svåra biverkningar för deltagarna i studien. Enligt Fass, som står för farmaceutiska specialiteter i Sverige och är en lista över läkemedel, kan fler än en av tio användare till exempel få symptom som sömnsvårigheter, huvudvärk och kräkningar.

När det gäller läkemedelsbehandling för sexbrottslingar, finns i dag till exempel medicin som tar bort sexualiteten helt och hållet eller orsakar bestående impotens. Men det pågår också försök med till exempel antidepressiva mediciner i kombination med andra läkemedel som i vissa fall har kunnat påvisa effekt.

Kan behandling med läkemedlet Naltrexon vara den banbrytande behandling som många har väntat på? Mellan tre till sex procent av befolkningen är drabbad av tvångsmässig sexualitet. Ett rätt vanligt tillstånd, enligt forskare.

– Det är för tidigt att dra långtgående slutsatser eftersom studien var relativt liten och saknade kontrollgrupp. Men resultaten är så pass lovande att vi nu siktar på att gå vidare med en större studie, säger Josephine Savard, specialistläkare i psykiatri, doktorand vid Umeå Universitet och en av forskarna i den här första studien.

Hon fortsätter:

Sexmissbruk är förknippat med skam och många drar sig för att söka behandling genom psykoterapi, dessutom är tillgången till psykoterapi otillräcklig. Därför är det värdefullt med fler alternativ.

Länk till studien

Hjälplinjen PrevenTell, som drivs av kliniken Anova, specialiserad inom sexualmedicin, vid Karolinska universitetssjukhuset, är till för personer som  känner att de har tappat kontrollen över sin sexualitet.