Radar · Djurrätt

Slakten av grisar ökar i Sverige

Ett av de största slakterierna, HKScan, Kristianstad ökade slakten på grisar med 1 procent till 173 507 grisar första kvartalet i år.

Under årets första tre månader slaktades 669 389 grisar på de svenska slakterierna. En uppgång på 2,7 procent jämfört med samma period 2019.

Fjolårets trend har nu brutits med en uppgång av den svenska slakten av grisar. Under årets första kvartal ökade slakten på grisar med 2,7 procent jämfört med samma period 2019. Det visar statistiken från Jordbruksverket.

Skövde slakteri ökade sin slakt mest under första kvartalet, både i absoluta och relativa tal. Under perioden slaktade man 86 353 grisar, vilket var en ökning på 16 procent jämfört med samma period 2019.
Sverige största slakteri ligger i Kristianstad och där ökade slakten med 1 procent till 173 507 grisar.

Antalet storboskap som slaktades under första kvartalet i år var 108 093, 70 djur fler än samma period 2019. Antalet slaktade kavlar som slaktades var 3 647 vilket var 479 färre (-11,6%) än första kvartal 2019, får och lamm 2 997 (-8 %), hästar 407 (-20%) och 31 getter (-76%).

2,57 miljoner grisar slakt­ades i Sverige under 2019 vilket var en minskning på 2,8 procent jämfört med 2018.