Glöd · Debatt

Kurdistan skakar, brinner och blöder – bojkotta Turkiet!

"Rojavas revolution är kvinnornas revolution.

DEBATT De som i går berömde kurderna för deras mod och uthållighet i kampen mot IS (Daesh) verkar inte vilja se det allvarliga hot som samma människor i dag utsätts för. EU och den svenska regeringen måste kraftfullt öka sitt tryck på den turkiska regeringen för att stoppa Erdogans diktatoriska regim.

För närvarande sker en kränkning av internationell rätt och mänskliga rättigheter i Rojava i norra Syrien. Media och tv rapporterar om döda barn och kvinnor och människor som tvingas fly från sina hem. Jag är utmattad av sömnlösa nätter, av gråt. Mitt älskade Kurdistan skakar, brinner och blöder medan hela det internationella samfundet blundar för den etniska rensning och förtryck Erdogan har orsakat.

Att stoppa Turkiets aggression är en nödvändighet för allas säkerhet. Inte minst för de människor som har hittat en fristad bort från terror och krig.

Sverige och EU får inte glömma att det är tack vare de kurdiska styrkorna och deras uppoffringar och kamp som vi i dag lever i en säkrare värld.

Detta gäller Europa, men särskilt de människor som bor i regionen. De kurdiskkontrollerade områdena i norra Syrien är i dag de mest politiskt progressiva i regionen.

I drygt en vecka nu har området varit under attack igen. Just nu flyr människor för sina liv över slätterna i norra Syrien. De bombas senare av turkiska soldater och jagas av stridsvagnar. Människor tvingats fly från sina hem i nordöstra Syrien på grund av attacken.

Vi alla förstår att Turkiet vill krossa drömmen om ett multietniskt, jämlikt samhälle och utplåna de framsteg som gjorts. Hotet om folkmord och etnisk rensning är tillbaka och bör tas på största allvar. EU och omvärlden måste börja kraftfullt agera omedelbart. Bara under 2018 exporterade vi ammunition till Turkiet för 300 miljoner kronor. Det är material som är absolut nödvändigt för att Erdogan ska kunna fortsätta sitt krig. Vänsterpartiet har varit den drivande kraften för att stoppa vapenexporten från både Sverige och EU. Men det räcker inte – Sverige måste göra mer. För närvarande använder Turkiet också det flyktingavtal som nåtts mellan Turkiet och EU för utpressning. Det är orimligt av flera skäl, och jag kräver att avtalet omedelbart upphävs.

Det är vår mänskliga plikt att stoppa lidandet och döden som följer invasionen. Det handlar om att försvara människors grundläggande rätt till liv i fred och säkerhet. Därför måste vi alla stå tillsammans, över religiösa, politiska och etniska gränser, och börja göra en stark skillnad. Våra syskon behöver oss – vi kan inte lämna kurderna ensamma mot vargarna. Rojavas kamp är vår också.