Energi

Gör en fågel glad – ge den ett hem

Biologen Per Bengtson med fågelholkar för tornseglare (den minsta), starar (i mitten) och göktyta.

Berika trädgårdslivet genom att sätta upp holkar på tomten. ”Du gör en insats för fågellivet och det är spännande att följa aktiviteterna när någon flyttar in”, säger Per Bengtson, Naturskyddsföreningen.

Den här tiden på året gäller det att hitta de små glädjeämnena i trädgården. I väntan på att det ska börja spira i rabatterna kan fågelskådning i närområdet pigga upp. En rolig syssla, särskilt om du har barn i din närhet, är att snickra och sätta upp en egen fågelholk. Då kan du locka småfåglar som talgoxar, talltitor och svartvit flugsnappare till dig. Men även trastar, olika ugglor och hackspettar gillar holkar.

– Många fåglar har bostadsbrist. Förutom att det är spännande att följa när en de flyttar in, gör man en viktig insats för artrikedomen, säger Per Bengtson.

Han är biolog på Naturskyddsföreningen och brinner för att sprida intresset och engagemanget kring natur-, djur- och fågelliv.

– En holk gör gott på flera plan. Dels hjälper du fåglarna med bostad, dels kan en holk vara ett sätt att väcka intresset för naturen hos barn.

Tuffa ingrepp

Egentligen borde inte fåglar behöva holkar. Ett gammalt lövträd med hål i är den naturliga boplatsen. Men som en följd av intensivt och storskaligt skogs- och jordbruk råder det brist på just sådana träd.

– Fåglarnas livsmiljöer försvinner. Då är holkar en bra, tillfällig lösning. En vanlig art som gråsparven har till exempel minskat kraftigt. Ungefär 70 procent har försvunnit i Europa sedan 1980 och samma trend gäller hos oss, säger Per.

I Sverige har man räknat fåglar på ett standardiserat sätt sedan flera decennier. Det är medlemmarna i Sveriges ornitologiska förening, i dag kallad Birdlife Sverige, som sköter inventeringen, med stöd av forskare från Lunds universitet. Räkningen är ett viktigt verktyg för att kunna följa förändringar i fågelfaunan och söka förklaringar till dem.

– Ta en art som stare. Mellan åren 1975–1998 halverades det svenska beståndet och därefter har det halverats igen. Främsta orsaken är förändringar i kulturlandskapet. Åkrar blir större, medan buskage, naturliga vattendrag och lövskog blir mer sällsynta.

Den påminner om koltrasten men har en glansigare fjäderdräkt som skiftar i blått, grönt och lila. Trots minskningen finns den fortfarande i nästan hela landet.

– Det är en bra insats att sätta upp holkar till just staren, säger Per Bengtson.

Härma naturen

Fåglar trivs i varierad terräng. Täta buskage blandat med öppna ytor och höga träd är idealiskt. Då kan de både gömma sig, spana och hitta föda. Hagtorn, rönnbär, häggmispel, syren och slån är populära.

Fågelsången är ljuvlig att lyssna till och det är också roligt att följa dem i deras vardag – från dramatiken kring matbordet till flirtandet bland trädkronorna.

Fåglarna gör också nytta för växterna. De äter skadedjur och insekter som sniglar, bladlöss och larver.

– Holkarna ska helst placeras väl synliga på kattsäker höjd. Minst 180 centimeter över marken för en småfågelholk. Gärna högre upp för stare och tornseglare som vill ha fri inflygning, säger Per Bengtson.

Hur själva holken är utformad beror på vilken fågel man vill locka till sig.

Storleken på hålet är avgörande.

– 30 millimeter passar talgoxe, blåmes, entita, talltita och svartvit flugsnappare. 35 millimeter för gråsparv och pilfink. Fem centimeter är lämpligt för stare och sparvuggla.

Per berättar att han, som bor i ett mindre samhälle väster om Norrtälje, precis har fått en kattuggla att flytta in en av sina holkar.

– Det var en oförglömlig upplevelse för ungarna att se när de små dunbollarna satt i holköppningen.

Fogsvans, borrmaskin, skruv, lim, tumstock med mera behövs när du bygger en fågelholk
Fogsvans, borrmaskin, skruv, lim, tumstock med mera behövs när du bygger en fågelholk. Foto: Anders Wiklund/TT

Fäst ordentligt

Äger man trädet kan man spika fast holken om man vill. Det brukar trädet klara. Men man kan också fästa den med hjälp av en lina som hängs över en gren.

– Ett annat enkelt sätt är att fästa den på en horisontell pinne som hängs ovanpå ett grenpar, säger Per.

En husgavel fungerar också fint. Välj gärna ett ställe som har kvälls- eller morgonsol. Annars kan det bli för varmt i holken.

Vill man skydda ungarna från glupska skator och hackspettar kan man fästa en skyddsplåt runt hålet. Annars kan de hacka och gnaga upp det och komma åt ägg och ungar.

– Eller så spikar man runt hålet. Fast helst ska man undvika metall. Tänk också på det ifall du vill måla holken: färgen ska givetvis vara giftfri.

Så gör du din holk

+ Du behöver fogsvans, borrmaskin, skruv, lim, tumstock, vinkelhake, tving, penna med mera behövs när du bygger en fågelholk.
+ Mät upp efter en ritning, såga sedan.
+ Limma ihop holken – då blir den tätare och håller längre.
+ Spänn holkväggarna med tvingar. Borra hål för att sedan kunna sätta fast ”dörren”.
+ Ett platt, horisontellt tak är enklare att bygga. Holken blir tätare och den håller mycket länge även om man inte har takpapp ovanpå.
+ Karva ”entrén” till lämplig storlek beroende på vilken fågel du vill bjuda in.
+ Måla holken om det behövs för att bättre stå emot väder och vind.