Radar · Inrikes

Regionen: Högstadium i Stockholm bör stängas

Från och med måndag rekommenderar smittskyddsläkaren i Region Stockholm att alla högstadieskolor ska övergå till distansundervisning.

Smittskyddsläkaren i Region Stockholm, Maria Rotzén Östlund, rekommenderar att kommunerna i Stockholm övergår till distansundervisning för högstadieeleverna från och med måndag. Hon skärper också tonen gentemot arbetsgivarna, som uppmanas se till att alla medarbetare som kan ska arbeta hemifrån.

– Vi har en samhällsspridning av covid-19 i Region Stockholm och har haft det i flera veckor. Vi har kring 11 000 bekräftade fall i veckan, vi har 89 personer i intensivvården och vi totalt nästan 800 i sjukvården, så vi har en väldigt allvarlig situation med en ansträngd sjukvård, säger Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare för Region Stockholm.

Stor åtgärd

– Och då tittar vi hela tiden på de åtgärder som skulle minska det vi vet för smitta vidare, det vill säga att man träffas, och en sådan åtgärd är att se till att eleverna inte kommer till skolan. Det är en stor åtgärd att inte få gå till skolan, men det är ändå en mindre åtgärd i och med att det bara är en vecka kvar till skollovet. Därför har jag rekommenderat kommunerna att gå över till distansundervisning.

Tidigare har man sagt att det inte är barnen som driver smittspridningen och att det är viktigt att gå i skolan, eller?

– Det är det fortfarande. Det är därför det här bara gäller högstadiet. Det här är en kortare tid det handlar om, det är bara en vecka det handlar om.

Vilken effekt kommer det att få? Många elever kommer ju att umgås i alla fall?

– Det är svårt att säga, men det är ändå så att man har fler kontakter i skolan än utanför, så jag tror att man drar ner på kontakterna med den här åtgärden. Dessutom finns det vuxna i skolan som sannolikt inte heller kommer att träffas, så förhoppningsvis drar vi ner på kontakterna i samhället med den här åtgärden.

Rotzén Östlund skärper också tonen i uppmaningen till hemarbete:

– Det är långt ifrån alla som kan arbeta hemifrån, men jag vill att alla tänker efter om arbetet kan bedrivas hemifrån och i så fall vill jag att arbetsgivaren ger möjlighet till det.

Kommer den här åtgärden för sent?

– Efter den här pandemin kommer vi att ha gott om tid att tänka när och hur och var vi skulle ha gjort alla åtgärder. Vi försöker hela tiden att tänka efter vad kan vi göra nu, och då tar vi de beslut som vi tycker är lämpliga då.

För dialog

Smittskyddsläkaren har en dialog med kommunerna under fredagen och kommunerna ska sedan i sin tur informera skolor och elever.

Därefter kommer skolorna kunna ge mer exakta besked till medarbetare, vårdnadshavare och elever om vad som gäller för respektive skola. Rekommendationen innebär att undervisning på plats ska avslutas så snart som möjligt, helst från och med måndag.

Det räcker inte bara med distansundervisning. Jag vill också trycka på hur viktigt det är att begränsa sina sociala kontakter till några få personer även på fritiden, säger Maria Rotzén Östlund.

Välkomnar

Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet, välkomnar beskedet från smittskyddet i Stockholm.

– Vi har mötts av en stor oro från lärare som märker av den ökade smittspridningen och därför är vi glada att smittskyddet i Stockholm nu tar sitt ansvar. Jag utgår från att det allvarliga läget analyseras även av de andra regionerna.

Vad betyder det här för barnen då?

– Det är klart att det är extremt omvälvande för barnen. Men jag utgår från att huvudmännen tar sitt ansvar för att hitta lösningar, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet.

"Enda rätta"

Hon får medhåll från Åsa Fahlén, förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund.

– Det låter som att det är det enda rätta i det här läget, säger hon.

– Däremot kommer det här att ställa till det för lärarna. Det är inte lätt att bara ställa om till distansundervisning från en dag till en annan.

Vad betyder det här för lärare som ännu inte satt betygen för höstterminen?

– Alltså vi är i en pandemi. Många har säkert underlag så att det går att sätta betyg medan andra kanske är i behov av en planerad examination nästa vecka som kanske inte går att genomföra. Det borde gå ut riktlinjer så att man kan vänta lite med betygsättningen i sådana fall. Den tilltron måste man ha till lärarna, säger Åsa Fahlén.

Bra tajming

Leo Gerdén, ordförande för Sveriges elevråd, har förståelse för bedömningen som smittskyddet i Stockholm gör.

– Men det är klart att det är ett tungt besked för eleverna. Distansundervisning på högstadiet är inte samma sak som på gymnasiet. Samtidigt tror jag att tajmingen är ganska bra. Det är en tid med många examinationer och prov, vilket gör att elever ofta ställs inför valet att gå till skolan med symtom eller stanna hemma med risken att få sänkt betyg, säger han.

– Därför krävs det ju nu ledarskap från huvudmän, rektorer och lärare att hitta alternativa lösningar för att kunna genomföra examinationerna ändå, säger Leo Gerdén, ordförande för Sveriges elevråd.