Radar · Mänskliga rättigheter

ICC utreder krigsbrott i Nigeria

Internationella brottmålsdomstolen ICC i Nederländerna.

Den internationella brottmålsdomstolen ICC ska utreda misstänkta krigsbrott och brott mot mänskligheten begångna i Nigeria av bland annat terrorrörelsen Boko Haram.

Enligt åklagaren har en preliminär utredning just avslutats som visar att ”det finns rimliga skäl att anta” att Boko Haram och dess utbrytargrupper begått brott mot mänskligheten.

Innan en fullständing utredning inleds ska domare fatta beslut i frågan.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV