Glöd · Debatt

Oetisk jakt splittrar vargrevir

Den 9 juli fälldes en varghona i Långbogenreviret norr om Roxen.

DEBATT. Östergötlands länsstyrelse har nu lyckats splittra Sveriges sydligaste vargrevir. Efter deras initiativ om att tillåta skyddsjakt, som har lett till att en varghona med valpar blivit skjuten, är reviret troligen upplöst. Därmed försvårade länsstyrelsen även fortsatt spridning av varg söderut, som det är prioritet på. Högst troligt har det också ökat på inaveln, då föräldrahanen kan komma att para sig med en av sina döttrar nästa år om han inte tassade iväg när vargtiken sköts.  Länsstyrelsens agerande är ett stort trauma för vargreviret, där valpar nu riskerar att svälta ihjäl.  

Men handläggare på myndigheten tycker fortfarande att det var ett bra beslut, sa hen till undertecknad samma dag som jag skriver det här. Inte ens med facit i hand ångrar hen alltså sitt beslut. 

Det är alltså okej för länsstyrelsen med uppdrag att skydda hotade djur att ett 40-tal jägare med hund stör och stressar en familjegrupp samtidigt med valptiden. Det är också helt okej för länsstyrelsen att vargtiken sköts trots att hon bevisligen hade valpar. 

Det här säger en hel del om den etik som länsstyrelsen håller sig med. Eller snarare avsaknad av etik, och istället en iögonfallande nonchalans inför vargars självklara existensberättigande. Länsstyrelsen i Östergötlands agerande ger ytterligare stöd för uppfattningen och kritiken om alltför jägarvänliga och tillmötesgående länsstyrelser.  

Det är upprörande att varken länsstyrelser som Östergötlands eller vargmotståndare tycks ha insikt om eller ens verkar vilja ta in att flocklevande djur traumatiseras svårt när en flockmedlem faller ifrån. Vargarna är nära sammansvetsade med varandra och behöver varandra också för att klara födosöken och åt att fostra valparna till att klara sig själva när de är cirka ett år. En ensam föräldravarg får alltså oerhört svårt med födosöken och att ensam fostra valparna. 

Vi som var emot den här oförståeliga skyddsjakten på en varg i Östergötland förstod tidigt att det är föräldratiken som jägarna var ute efter i första hand. Skjuter man bort föräldratiken är det högst troligt att hennes valpar dör av svält eller blir övergivna av sin far. Och då har man nått ett av målen, att splittra familjegruppen. Tragiskt nog fick vi rätt. 

Det är helt förkastligt att länsstyrelsen tog eget djupt oetiskt initiativ till skyddsjakt samtidigt som familjegruppen hade valpar. Det strider mot alla regelverk. Man skjuter inte på djur när naturen har barnkammare. 

Det behövs en rejäl förändring av länsstyrelsernas handläggning och tillståndsgivning även till skyddsjakt. Det går inte att ha handläggare med minst ett ben i jägarkåren eller handläggare utan större kunskap om djurs och därmed även vargars etologi.  

Se till så att djurägare åtgärdar brister i stängslen, och inte bara låter det vara och sen skyller på varg. Nu får det faktiskt vara färdigskjutet på Östergötlands vargar!