Radar · Inrikes

L vill satsa två miljarder i utsatta områden

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni vill se en satsning på två miljarder per år i utsatta områden.

Liberalerna vill satsa två miljarder kronor från och med 2021 för att förbättra villkoren i utsatta områden. Pengarna ska gå till att förbättra skolorna, den fysiska miljön samt till att minska trångboddheten.

Förslaget ingår i förhandlingarna med regeringen om höstens budget.

För att göra det mer attraktivt att arbeta på skolor i utsatta områden föreslår Liberalerna en satsning på 500 miljoner kronor per år för att förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön för lärarna.

Samtidigt föreslås 100 miljoner kronor per år för ett språklyft i utsatta områden. Partiet vill se en nationell kartläggning av ordförrådet hos barn i utsatta områden och en satsning på språkkompetens hos förskolepersonal.

För att förbättra den fysiska miljön i utsatta områden föreslås 600 miljoner kronor per år. Liberalerna föreslår att en statlig integrationsförhandlare får i uppdrag att förhandla med stat, fastighetsägare och kommuner för att förbättra den fysiska miljön och öka tryggheten i områdena.

Partiet vill också se en folkräkning med fokus på utsatta områden och ett nationellt mål om minskad trångboddhet. För att hjälpa fler unga som far illa föreslår Liberalerna en 770 miljoner kronor för statlig medfinansiering av LVU-omhändertagande.