Radar · Politik

Amerikansk postchef sponsrar Trump – anklagas för att sabba valet

President Donald Trump har vid upprepade tillfällen uttryckt sin misstro mot poströstning.

Den amerikanska postchefen sponsrar Donald Trump – nu anklagas han för att vilja sabotera valet i november. Ledande demokrater fruktar att postväsendet ska sinka poströstningen för att hjälpa presidenten.

Den federala postmyndigheten i USA är det senaste i raden av politiska slagfält i det starkt polariserade USA. I förra veckan sjösatte postchefen Louis DeJoy en omorganisation som bland annat innebar att ett stort antal höga chefer avskedades. Nu anklagar flera demokratiska kongressledamöter DeJoy för att gå president Trumps ärenden genom att försämra förutsättningarna för poströstning.

– Det här är ingenting mindre en ett försök från Donald Trump och hans politiska kumpaner att försöka stjäla valet genom att förhindra eller försena poströstning, säger Peter DeFazio, ledamot i representanthuset till webb-tv-kanalen Democracy now.

President Trump har under lång tid argumenterat för att poströstning riskerar att leda till valfusk och utländsk inblandning i valet, vilket han inte kunnat presentera några belägg för. För några veckor sedan väckte presidenten reaktioner världen över när han öppnade för att skjuta fram valet för att kunna undvika ökad poströstning till följd av coronapandemin.

Även ledande republikaner avfärdade en senareläggning av valet och det har uppfattats av många politiska bedömare som ett sätt för Trump att urholka valets legitimitet ifall han förlorar det, snarare än ett försök att verkligen skjuta upp valet.

"Vandrande intressekonflikt"

Postväsendet har under senare tid mött omfattande kritik för att inte leverera post i tid. De demokratiska kongressledamöterna menar att de förändringar DeJoy nu presenterat, inklusive begränsningar i övertid för medarbetarna riskerar att förvärra situationen. Detta kan i sin tur få konsekvenser för både tilltron till poströstning och genomförandet av den, befarar de.

Louis DeJoy har donerat motsvarande runt 10 miljoner kronor till president Trumps återvalskampanj och även varit ansvarig för insamlingen som finansierat republikanernas partikonvent.

– Louise DeJoy är en vandrande intressekonflikt, säger den demokratiska senatorn Elizabeth Warren i en video i hennes sociala medier-kanaler.

DeJoy själv menar att omorganisationen syftar till att effektivisera verksamheten som dras med stora förluster under coronapandemin. Han avfärdar att han inte skulle agera utifrån postväsendets bästa.

– Jag har definitivt en bra relation med presidenten. Men påståendet att jag någonsin skulle fatta beslut för att gynna presidenten eller någon annan i administrationen är fullständigt ogrundat, säger han till New York Times.

I samband med Demokraternas primärval i New York ogiltigförklarades tusentals valsedlar, delvis på grund av att posten misslyckats med att leverera dem i tid. I New York Times intygar DeJoy att posten arbetar för att all post ska komma fram i tid.

– Trots alla påståenden om motsatsen, vi försenar inga valförsändelser eller någon post överhuvudtaget, säger han till tidningen.