Radar · Politik

Viktigt dubbelmöte för brexitprocess

Brexitanhängare demonstrerar utanför Europa House i London när EU:s chefsförhandlare Michel Barnier anlände dit i onsdags.

Dubbla möten i London kan få tung inverkan på Storbritanniens framtida relationer till EU. EU förbereder rättsliga åtgärder och Irland befarar att ett djupgående handelsavtal är en omöjlighet.

Storbritanniens och EU:s chefsförhandlare – David Frost och Michel Barnier – möts i London under torsdagen för att stämma av veckans förhandlingsrunda om villkoren för framtida handel, fiske och andra samarbeten efter årsskiftet.

Diskussionerna har hittills gått oerhört trögt, vilket fått Storbritannien att varna för att man klarar sig bra utan avtal, om ingen kan lösning kan nås senast den 15 oktober.

Parallellt möts även den gemensamma styrkommitté som hanterar följderna av det brittiska utträdesavtal, som parterna enades om i fjol.

Mötet är extrainkallat efter rejäl EU-ilska mot ett brittiskt lagförslag, som är tänkt att kringgå delar av utträdesavtalet.

Åtgärder från EU

I Bryssel förbereds redan juridiska åtgärder om regeringen i London går vidare med lagförslaget.

”Ett brytande av åtagandena i utträdesavtalet öppnar väg för juridiska följder. När lagen har antagits (i enlighet med förslaget) kan EU-kommissionen inleda en överträdelseprocedur mot Storbritannien”, heter det i ett utkast till uttalande som förberetts av EU-ländernas ambassadörer, enligt nyhetsbyrån AFP.

– Vi är så tråkiga och lagenliga. Så fungerar det med rättstatsprinciperna, säger en anonym EU-tjänsteman till nyhetsbyrån Reuters.

Den brittiska regeringen anser att lagförslaget endast utgör ett ”juridiskt säkerhetsnät”, som man bara tänker ta till om man måste.

Kritiken har dock varit skarp även internt. Förre premiärministern John Major är oroad över landets rykte.

– Om man inte kan lita på att vi håller våra löften så kommer vi ha blivit av med något ovärderligt, som vi kanske aldrig får tillbaka, sade Major i onsdags enligt Reuters.

Irländsk oro

Irlands premiärminister Micheál Martin befarar att förhoppningarna om ett djupgående frihandels- och samarbetsavtal mellan EU och Storbritannien nu är på väg att skjutas i sank.

– Jag är inte optimistisk just nu. Jag tror att gårdagens händelser, eftersom de underminerar förtroendet i förhandlingarna, gör det väldigt mycket svårare att nå dit alla säger att de vill nå, säger Martin i en radiointervju med irländska RTE.

I stället befaras nu en ”hård brexit”, måhända utan avtal över huvud taget.

– Vi måste förbereda oss för det nu, säger Martin till RTE.

Fakta: Samtalen efter brexit

Storbritannien lämnade formellt EU den 31 januari i år, men lyder fram till årsskiftet under övergångsregler för att underlätta för medborgare och företag. För att reglera handel och olika samarbeten efter årsskiftet förhandlas nu om framtida relationer, under ledning av EU:s Michel Barnier och Storbritanniens David Frost.
Förhandlingarna pågår i elva olika grupper: varuhandel, tjänster och investeringar, transporter, energi, fiske, jämbördiga villkor för konkurrens, rättsväsende och juridiskt samarbete, deltagande i EU-program, samordning av mobilitet och social säkerhet, tematiskt samarbete samt styrning och horisontella arrangemang.
Ett avtal beräknas behöva vara klart i oktober för att hinna godkännas i tid till årsskiftet.

TT