Radar · Miljö

Miljoner fångade barkborrar kan öka kunskap

Granbarkborren skadade cirka sju miljoner kubikmeter skog 2019, till ett värde av cirka tre miljarder kronor.

Nästan 20 miljoner granbarkborrar har fångats i ett projekt under vår och sommar. Och det finns oerhört många fler kvar i skogarna. Förra året beräknades djuren orsaka skador för tre miljarder kronor. Men denna sommar har varit mindre gynnsam för borren.

Granbarkborren är en skalbagge som blir högst en halv centimeter lång. Men många borrar gör stor skada. Det behövs omkring 4 000 granbarkborrar för att döda en gran, har studier visat.

– Men det beror på varje grans motståndsförmåga och livskraft. Är den väldigt stressad av torka och annat behövs det inte så många borrar, säger Johan Åberg, specialist på områdesskydd på Skogsstyrelsen.

Färre per fälla nu

20 miljoner granbarkborrar kan låta mycket. Men Skogsstyrelsen hade snarast väntat sig hitta ännu fler, när man satte ut 2 700 fällor vid 55 naturreservat och liknande från Skåne till Uppland. De skadliga borrarna är färre i Norrland.

Projektets syfte är att begränsa angreppen på skyddad skog, men också att ge mer kunskap. När samma typ av fällor satts ut i annat syfte, och på andra ställen, blev fångsten per fälla större. Nu funderar Skogsstyrelsen över skillnaden.

– Är det så att skyddade områden har färre granbarkborrar, generellt sett? Det skulle kunna vara så att skyddade områden har en större mängd insekter som äter granbarkborrar, resonerar Johan Åberg.

– Och att angreppen generellt sett är fler i produktionsskog för att man där planterat gran på mindre lämplig mark, lite torrare och så. Medan de skyddade områdena hyser gammal granskog, som sattes på rätt mark när det begav sig, fortsätter han.

Gran på fel mark

Varma somrar, milda vintrar och gran på fel mark anses vara de viktigaste orsakerna bakom granbarkborrens ökade framfart i svenska skogar.

Att gran planteras där den kanske inte borde vara har i sin tur flera orsaker. Dels är små tallplantor mums för alla älgar, dels är granskog relativt lättskött.

Stormar som fäller stora mängder skog ger också uppsving för granbarkborren. Södra Sverige upplevde sådana 2005 och 2007.

Allt detta bidrog till ökade skador av granbarkborre under 2010-talet. Sedan kom den varma sommaren 2018, och dess följder.

Skadorna 2019 var betydligt större än under hela perioden 2001–2010, och mångfalt mycket större än under hela 1990-talet.

Bättre sommar i år

Men hur har årets sommar varit, då?

– Lite bättre – för oss, inte för borren, säger Johan Åberg.

– Det var ganska blött på försommaren och i juli, och inte särskilt varmt. Svärmningarna kom av sig lite. Sen blev augusti jättevarm, och då blev man lite orolig för en stor andra svärmning. Men vår svärmningsövervakning visade att det inte blev så jättemycket fler borrar, säger Johan Åberg.

Svärmningsövervakningen använder samma sorts fällor som årets stora projekt. Det är i stora drag ett drygt meterlångt rör med cirka 15 centimeters diameter, ett doftämne som lockar in granbarkborrar och en tratt där borrarna fångas upp. Sedan mäts hur stor volym borrar man fångat.

Fakta: Granbarkborre

Det finns cirka 90 olika arter av barkborrar i Sverige.
Arten som gör stor skada är den åttatandade granbarkborren. Den blir cirka fyra millimeter lång.
Tänderna är egentligen taggar, fyra på varje sida av borren.
Vindfällda granar är skadeinsektens lättaste ”byte”. Även levande träd kan angripas, om de är torra eller försvagade på annat sätt.
Granens försvar vid ett angrepp är att försöka ”dränka” granbarkborrarna i kåda. Men borrarna vinner.
Honan gnager en cirka decimeterlång gång in i granen. Där lägger hon ägg. När äggen blivit larver, äter sig dessa vinkelrätt ut från gången.
Åtta till tio veckor efter en svärmning kan den nya generationen barkborrar lämna granen där de kläckts.
De viktigaste åtgärderna mot barkborren är att inte plantera gran på olämplig, för torr mark, och att snabbt köra ut vindfällen eller andra angripna träd ur skogen.
Källa: Skogsstyrelsen
TT

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV