Radar · Arbetskritik

Globalt fack varnar för Amazons algoritmer

Algoritmer som används på arbetsplatser måste bli en förhandlingsfråga, anser det globala facket UNI.

Globala facket UNI varnar för att de vinster algoritmen skapar åt företagen har en mänsklig kostnad. Som exempel lyfter UNI fram Amazons patenterade armband.

Algoritmer får ett allt större inflytande i samhället och på arbetsmarknaden. Nu kräver det Globala facket UNI att inflytande över algoritmerna som styr en allt större del av arbetslivet, uppger tidningen Arbetet.

UNI tar i sitt pressmeddelande e-handelsjätten Amazons patenterade armband som ett varnade exempel.

Spårar varje rörelse

Amazons armband spårar lagerarbetares rörelser och vibrerar för att guida de anställdas händer för att de snabbare ska hitta rätt vara på lagerhyllan.
Armbandet kartlägger också den enskildes arbetsprestation som till exempel hur många paket som postas, hur lång tid varje moment tog och hur mycket förpackningsmaterial som gick åt i processen, skriver The Guardian.

I veckan inledde UNI, som samlar 20 miljoner serviceanställda i 150 länder, en informationskampanj där de nationella medlemsorganisationerna uppmanas att kräva inflytande över algoritmerna, skriver Arbetet.

UNI vill ha ett ”etiskt algoritmanvändande”. Detta ska låta de anställda veta vilka algoritmer som påverkar deras arbete och hur, vilken data som samlas in och varför, samt rätt att ta del denna data. UNI vill också att människan alltid ska ha sista ordet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV