Radar · Integritet

Dödlighet vid ökat drickande slår ojämnt

Ökad alkoholkonsumtion har ojämna konsekvenser i samhället.

Med ökad alkoholkonsumtion kommer fler alkoholrelaterade dödsfall. Men ökningen slår ojämnt mot befolkningen – de med lägre utbildningsnivå drabbas betydligt hårdare, visar en studie från Stockholms universitet.

Enligt Thor Norström, professor emeritus i sociologi vid Institutet för social forskning (SOFI) på Stockholms universitet, är det tydligt: en ökad alkoholkonsumtion kan kopplas till avsevärt mer allvarliga påföljder hos de med lägst utbildningsnivå.

”Mönstret är tydligt. Den alkoholrelaterade dödligheten ökar betydligt mer i gruppen med lägre utbildningsnivå än i den med högre utbildning när den totala alkoholkonsumtionen ökar”, säger han i ett pressmeddelande.

Stor skillnad

Forskarna har delat in befolkningen i tre grupper: de som endast slutfört grundskolan, de med gymnasieutbildning samt de som även har högskoleutbildning.

Slutsatserna gäller både vid dödsfall orsakade direkt eller indirekt av alkohol – som vid alkoholförgiftning eller alkoholrelaterade sjukdomar – och vid ”våldsamma dödsfall” där alkohol ofta är en bidragande orsak, så som olyckor, mord och självmord.

Och skillnaden är markant, konstaterar forskarna. En ökning av alkoholkonsumtionen får närmare 14 gånger högre effekt för den alkoholspecifika dödligheten för de med lägre utbildningsnivå, jämfört med de med högre utbildning.

Fler riskfaktorer

Vad som ligger bakom mönstret är inte helt klarlagt. En förklaring kan vara att de med lägre utbildningsnivå generellt har fler riskfaktorer i övrigt.

”Tidigare studier har visat att exempelvis rökning är vanligare bland personer med lägre utbildningsnivå, och det förstärker troligen den skadliga effekten av alkohol. Så det är en mycket tänkbar förklaring”, säger Norström.

Studien , som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Drug and Alcohol Review, uppges vara den första som mäter effekten på dödligheten i just olika utbildningsgrupper.

Under studiens mätperiod varierade alkoholkonsumtionen mellan 6,3 och 7,1 liter ren alkohol per år och invånare över 15 år. Då räknas all alkohol som sålts på Systembolaget.

Fakta: Fem steg för att dricka måttligt

1. Fråga dig själv: Är du nöjd med ditt drickande?
2. Om inte, sätt upp ett mål du skulle vara nöjd med.
3. Gör en daglig notering över ditt drickande i en månad.
4. Titta igenom dina noteringar för att se i vilka sammanhang det spricker.
5. Tänk efter vad det finns för alternativ för alkoholkonsumtion i de situationerna och hur du kan ändra ditt beteende.
För den som har ett problematiskt förhållande till alkohol och vill ha hjälp finns nationella stödfunktionen Alkohollinjen (telefon: 020-84 44 48) och Alkoholhjälpen (alkoholhjälpen.se). Dit kan även anhöriga vända sig. Det går att vara anonym.
Källa: Sven Andréasson, professor i socialmedicin