Radar · Migration

Fem länder tar emot ensamkommande från Grekland – inte Sverige

Flyktingar som anlänt den grekiska ön Lesbos från Turkiet, 5 mars 2020.

Efter att EU-kommissionen bett medlemsländerna att ta emot ensamkommande flyktingbarn från migrationsläger på de grekiska öarna har fem länder sagt ja – Sverige hör inte till dem.

– Vi måste skyndsamt lätta på trycket på de grekiska öarna genom att ta folk till den europeiska kontinentens fastland. Därför har jag bett medlemsstaterna att hjälpa till nu, sa kommissionsordförande Ursula von der Leyen på en presskonferens nyligen.

Hittills har Frankrike, Tyskland, Portugal, Finland och Luxemburg meddelat att de är villiga att ta emot ensamkommande, skriver Europaportalen. För Tysklands del rör det sig om sammanlagt 1 500 ensamkommande flyktingbarn, vilket Syre skrev om i går.

Sverige kommer däremot inte att rycka in för barnen i det här fallet, enligt en skriftlig kommentar som migrationsminister Morgan Johansson (S) lämnat till TT:

”I Sverige är det Migrationsverket som tillämpar lagstiftningen och regeringen kan inte påverka hur den ska tillämpas i enskilda fall eller för en viss kategori sökande. Frågan om tillfällig omfördelning är juridiskt komplicerad. Regeringen ser över om vi på annat sätt kan bidra till Grekland.”