Radar · Morgonkollen

Anmälda incidenter med personuppgifter ökar

Trots ökningen av så kallade personuppgiftsincidenter tror Datainspektionen att många anmälningspliktiga händelser inte rapporteras.

Anmälningar om personuppgiftsincidenter till Datainspektionen ökade stort under förra året, skriver myndigheten i en ny rapport.

Under 2019 anmäldes drygt 400 incidenter i månaden, jämfört med cirka 320 incidenter 2018. Inom statliga myndigheter dubblerades anmälningarna.

Det handlar om säkerhetsincidenter gällande personuppgifter som företag och myndigheter är skyldiga att rapportera sedan 2018, enligt dataskyddsförordningen GDPR. Den i särklass vanligaste incidenten är brev och mejl som har skickats till fel person, och orsaken är framför allt mänskliga faktorn.

”Vår bedömning är att ökningen av antalet anmälda incidenter i stor utsträckning beror på att rutinerna för att rapportera incidenter internt och anmäla dem till Datainspektionen blivit mer etablerade”, säger inspektionens stabschef Karin Lönnheden i ett pressmeddelande.