Radar · Djurrätt

Coronasmitta på minkfarmer – internationellt krav på stängning

Minkar som smittats av coronavirus har i likhet med människor fått andningssvårigheter och i en del fall dött.

Stäng igen minkfarmer för att förhindra smittspridning. Det kräver djurrättorganisationer världen över efter att farmarbetare i Nederländerna smittats av minkar med coronavirus.

I mitten av maj uppgav Nederländernas jordbruksminister att en anställd på en minkfarm troligen smittats av coronavirus av en mink, vilket Syre rapporterat om. Efter att ytterligare en anställd på en nederländsk minkfarm med största sannolikhet fått covid-19 av en mink kräver nu den internationella paraplyorganisationen Fur free alliance ett globalt stopp för minkfarmer.

I förra veckan beslutade den nederländska regeringen att tusentals minkar på nio farmer skulle dödas efter flera utbrott av covid-19. Minkar som blivit sjuka rapporteras i likhet med människor ha fått andningssvårigheter och har i flera fall dött.

Djurens rätt, som ingår i Fur free alliance, riktar sig till den svenska regeringen med krav på att agera. De pekar på risken för spridning både från människa till mink och omvänt.

– Vi vill att regeringen tar det här på allvar. Det är både en folkhälsofråga och en djurhälsofråga, säger Anna Harenius, sakkunnig på Djurens rätt.

Djurens rätt anser att det är ett minimikrav att man inför en strikt karantän på minkfarmerna och testar både djur och människor. Men sedan länge driver man kravet att förbjuda pälsdjursuppfödning, vilket man nu tycker aktualiseras.

– Regeringen borde se det här som ett tillfälle att helt stänga minkfarmer, säger Anna Harenius.

Hon menar att djurskyddslagens krav på att djur ska få utöva sina naturliga beteenden borde innebära ett stopp för verksamheten.

– Det är smarta rovdjur som man stänger in i gallerburar, säger Anna Harenius.

Branschorganisationen Svensk mink slår ifrån sig kritiken om att djurens behov inte tillgodoses.

”Minkarna bor två och två och boendemiljön är utformad så att minken kan motionera ordentligt och känna trivsel”, skriver de på sin hemsida.

Ett förbud mot att föda upp pälsdjur finns i dag i ett drygt dussintal länder, däribland Norge.