Radar · Inrikes

Frikända Lindstedt: ”Viktigt för diplomatin”

Anna Flodin, rådman och rättens ordförande meddelar att Anna Lindstedt, tidigare ambassadör i Kina frias av tingsrätten.

Sveriges före detta Kinaambassadör Anna Lindstedt agerade inte egenmäktigt när hon arrangerade ett möte mellan kinesiska affärsmän och Gui Minhais dotter Angela Gui, slår en enig tingsrätt fast. ”Domen är inte bara viktig för mig, utan också för diplomatin”, säger Anna Lindstedt i en kommentar.

Det hela handlar om ett möte som ägde rum på hotell Sheraton i Stockholm i januari 2019. På mötet deltog förutom Sveriges dåvarande Kinaambassadör Anna Lindstedt också Angela Gui, dotter till den i Kina fängslade svenske förläggaren Gui Minhai, samt två företagare verksamma i Kina. Ett syfte med mötet var att få Gui Minhai frisläppt.

Men mötet slutade med ett bråk, där Angela Gui säger sig ha blivit pressad att sluta kritisera Kina.

Enligt åklagare Henrik Olin gjorde Lindstedt sig skyldig till egenmäktighet vid förhandling med främmande makt i samband med mötet. Åklagaren ansåg bland annat att ambassadören hade gått bakom ryggen på utrikesdepartementet och medvetet utelämnat information om mötet, samt att Lindstedt okritiskt litade på en man som företrädde Kinas intressen.

Åtalet underkänns

Men Stockholms tingsrätt delar inte på någon punkt åklagarnas uppfattning. För att döma någon för brottet uppställs tre krav, så kallade rekvisit. Inget av dem är uppfyllda i fallet med Anna Lindstedt, enligt rätten.

Det första rekvisitet handlar om att någon påstår sig vara behörig att företräda Sverige, utan att vara det.

– Här har tingsrätten kommit fram till att en ambassadör har en vid behörighet att företräda Sverige gentemot det land som man är ambassadör i, säger rådman Anna Flodin, rättens ordförande.

Redan där ogillas åtalet, men rätten går ändå vidare och argumenterar för varför de övriga rekvisiten inte uppnås.

Det andra kravet handlar om att personen förhandlar med en motpart med syfte att nå en överenskommelse. Här anser inte rätten att det är bevisat att Lindstedt förhandlat, och att det inte räcker att endast vara närvarande vid ett möte.

Inte bevisat

Det tredje rekvisitet handlar om att förhandlingen i fråga ska ske med någon som har fått ett uttryckligt uppdrag från en främmande makt. Inte heller det har åklagaren kunnat bevisa, enligt rätten, som är enig i att den före detta ambassadören ska frias.

Anna Lindstedt säger i en kommentar att hon är glad och lättad över frikännandet:

”Som svensk diplomat måste man få vända på alla stenar för att försöka få en frihetsberövad person frigiven. Jag har alltid agerat för Sveriges bästa”.

Inte tillämpats

Anna Lindstedts advokat Conny Cedermark framhåller att tingsrätten har gått helt på försvarets linje.

– Domen är klok och helt i enlighet med våra förväntningar, säger han.

– Anna Lindstedt har undersökt allt möjligheter att få ut en svensk medborgare som sitter frihetsberövad. Der har inte bara varit hennes rätt som ambassadör, det har varit hennes skyldighet.

Åklagare Henrik Olin konstaterar att det finns en tydlig skiljelinje mellan åtalet och rättens bedömning i samtliga delar.

Han ska nu analysera domen för att avgöra om den ska överklagas eller inte.

– Jag konstaterar att tingsrätten gör en helt annan bedömning av de här olika objektiva rekvisiten, i den här aldrig tidigare prövade paragrafen, än vad åklagarsidan gör, säger Henrik Olin.

– Gällande frågan om en ambassadör kan vara egenmäktig eller inte, där har ju vi argumenterat för ett helt annat sätt än vad tingsrätten har gjort.

UD:s presstjänst skriver till TT att man inte vill kommentera ärendet innan man vet om domen överklagas:

”Om så blir fallet fortsätter processen i hovrätten. Innan en dom vunnit laga kraft kan UD inte ge några närmare kommentarer”.

Fakta: Gui Minhai

Den svenske förläggaren Gui Minhai drev bokförlaget Mighty Current och bokhandeln Causeway Bay i Hongkong. Förlaget gav ut satiriska böcker om det kinesiska ledarskiktet tills fem medarbetare försvann i slutet av 2015.
Gui Minhai försvann den 17 oktober 2015, då han lämnade sin semesterbostad i Pattaya i Thailand.
I januari 2016 sände statlig kinesisk tv en ”bekännelsevideo” med Gui Minhai i vilken han säger att han återvänt till Kina för att erkänna en påstådd trafikolycka. Myndigheterna medgav då också att Gui Minhai frihetsberövats.
Han släpptes i oktober samma år efter att ha avtjänat straffet. Enligt dottern Angela Gui hamnade han sedan i husarrest. Den 20 januari 2018 tog Gui Minhai ett tåg med två svenska diplomater för att besöka läkare på svenska ambassaden. På tåget blev han bortförd av civilklädd polis enligt dottern.
Den 25 februari i år kom beskedet att Gui Minhai dömts till tio års fängelse. Domstolen påstår att han ”försett utländsk makt med underrättelser”.
Sverige, EU och en rad andra organisationer har kritiserat Kinas agerande mot Gui Minhai.
TT