Radar · Nyheter

Djurindustrin kostar mer i hälso- och miljöskador än den bidrar till ekonomin

Skadorna som djurindustrin åsamkar miljön och hälsan kostar mer än vad den bidrar till den amerikanska ekonomin.

Skadorna som djurindustrin åsamkar miljön och hälsan kostar mer än vad den bidrar till den amerikanska ekonomin. Det visar en ny studie publicerad i Proceedings of the National Academy of the Sciences (PNAS).

I en studie, publicerad i Proceedings of the National Academy of the Sciences (PNAS), undersökte forskare vad förtida dödsfall orsakade av luftföroreningar kostar. De tittade på 20 olika sektorers påverkan, och jämförde kostnaden med hur mycket sektorerna bidrar till den amerikanska ekonomin. Djurindustrin hamnade på sista plats. 

– På sikt ser vi att skadorna av luftföroreningar som lantbruksgårdar står för är större än det marginalvärde som gårdarna tillhandahåller rent ekonomiskt, säger Inês M.L. Azevedo, professor på Stanford University, som är en av dem som står bakom studien.

Studien fokuserade på partikelföroreningar, inte hälsokostnader orsakade av konsumtionen av animaliska produkter, men forskning visar att även den har negativa effekter på människors hälsa. Studien tog inte heller upp växthusgasutsläpp, där framför allt kött- och mjölkindustrin har en stor negativ påverkan på miljön.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV