Radar · Migration

Allt färre korsar EU-gränser trots fler på flykt i världen

Att färre migranter når EU via centrala och östra Medelhavet märks även på andra yttre EU-gränser som ser färre försök till "olagliga" gränskorsningar än sedan 2013.

Allt fler människor är på flykt i världen. Samtidigt når färre Europa än på många år – något som gjort att EU:s gränsmyndighet Frontex noterar att allt färre människor på flykt olagligt försöker korsa EU:s yttre gräns. En rad migrationssamarbeten med tredje länder i Nordafrika är anledningen till detta.

Antalet irreguljära gränskorsningar upptäckta på EU:s yttre gränser minskade förra året. Det var den lägsta siffran sedan 2013, innan den så kallade flyktingkrisen i Europa. Anledningen till att så få flyktingar och migranter försöker ta sig in i EU är att ankomsterna till Italien och Spanien, via centrala och västra Medelhavet, sjunkit.

Samtidigt är fler människor i världen än någonsin på flykt från sina hem – drygt 70 miljoner människor enligt FN. Enligt EU:s gränsmyndighet Frontex preliminära data var de ”olagliga” gränskorsningarna in till EU sex procent lägre under 2019 jämfört med föregående år. Antalet individer som påträffades på EU:s yttre gräns när de försökte komma in i unionen 2019 var 139 000. Jämfört med 2015 – ett rekordår – var siffran hela 92 procent lägre. 

Samtidigt som allt färre människor anlänt via Italien och Spanien jämfört med tidigare år, har allt fler återigen anlänt till de grekiska öarna. 59 000 människor anlände till öarna i det Egeiska havet (också kallat för östra Medelhavsrutten) i år. Läget på öarna är akut.

Vad som inte står i Frontex rapport om siffrorna är de bakomliggande orsakerna till de förändrade trenderna. Till exempel så har både Libyen och Marocko fortsatt tagit emot stora summor pengar via EU för att utrusta och träna kustbevakningen, förhindra att nya flyktvägar uppstår och på andra sätt ta hand om flyktingar och migranter i transit. Målet är att stoppa dem på andra sidan Medelhavet, så de aldrig når den europeiska sidan.

Samtidigt kan de ökade ankomsterna till Grekland bero på ökad främlingsfientlighet mot flyktingar i Turkiet samt fortsatt oro i Syrien. En djupare analys av detta och vilka sambandsorsaker som finns behövs.