Radar · Integritet

Regeringen vill göra det enklare att kameraövervaka kollektivtrafiken

Med kamerorna kan SL övervaka Stockholms tunnelbana.

Regeringen föreslår att kamerabevakningslagen ändras så att kravet på tillstånd till kameraövervakning tas bort för bevakning i kollektivtrafik och stations-, terminal- och hållplatsområden.

– Vi som har drivit regeringen framför oss kan nu fira en viktig delseger. Samtidigt finns inget skäl att slå sig till ro. Vi har tidigare sett hur frågan glömts och gömts av regeringen. Därför tänker jag fortsätta driva på fram till dess att beslut verkligen fattas och en ny lag träder i kraft, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för Storstockholms lokaltrafik, SL.

Regeringen föreslår nu ändringen i en lagrådsremiss för granskning så att förslaget inte strider mot någon lag. I nuvarande kameralagstiftning finns redan ett undantag för tunnelbanan men om förslaget går igenom gäller undantaget hela kollektivtrafiken. Tamsons vill se att lagändringen träder i kraft den 1 augusti 2020.

I dag finns kameraövervakning på Stockholms samtliga tunnelbanestationer och 39 av 50 pendeltågsstationer, enligt Moderaterna i region Stockholm. Kameror finns även installerade i bussar, de flesta tunnelbanevagnar och de nyare pendeltågen.

Därutöver har samtliga biljettkontrollanter i SL-trafiken och en del ordningsvakter kamera i sin utrustning. Men denna satsning har anmälts till Datainspektionen för bristande hantering av personuppgifter.

Enligt anmälaren ska SL vid ett tillfälle ha brustit i information om hur personuppgifter kommer att användas och saknat rättslig grund för filmning och vid ett annat uppmanat en person att titta in i en av kontrollanternas kameror när personen informerade om sina rättigheter i samband med en biljettkontroll.

– Offentligt har SL sagt att de använder kamerorna för att styrka folks identitet. Men i själva verket verkar det som att de vill ha kamerorna för att tysta en eller för att man ska lyda kontrollanterna – annars blir man filmad, säger Viktor Arnell, aktiv i nätverket Planka.nu som arbetar för avgiftsfri kollektivtrafik, till Danderyd direkt.