Radar · Nyheter

Polis ville förbjuda fotografering – kritiseras av JO

Justitieombudsmannen kritiserar polismyndigheten.

Justitieombudmannen, JO, kritiserar polismyndigheten sedan en polis sagt till en 17-åring att det är brottsligt att fotografera tjänstgörande poliser – och förmått personen att radera bilderna.

I beslutet skriver JO att det inte finns något generellt förbud mot att fotografera någon utan samtycke, och att det är uppenbart att 17-åringen inte begick något brott.

”Ur ett rättssäkerhetsperspektiv och för allmänhetens insyn i polisens arbete är det också viktigt att enskilda har möjlighet att fotografera en polis, under förutsättning att det inte hindrar polisens arbete eller till exempel innebär en säkerhetsrisk”, står det i beslutet.

JO konstaterar också att det inte fanns någon skyldighet att radera bilderna, men att polisens uttalande fick 17-åringen att tro det.

”Polisens uttalande och agerande stämmer inte överens med kraven på att en polis ska agera sakligt och korrekt och på ett sådant sätt som inger förtroende”, skriver JO.