Glöd · Debatt

”Regeringen – kämpa för 1,5-gradersmålet för barnens skull”

"Ställ er på barnens, ungdomarnas och forskningens sida.

DEBATT Uppmaning till Sveriges regering: ta ungdomarnas oro för sin framtid på allvar och gör vad som krävs för att nå Parisavtalet!

Nyligen tog Sverige ställning för att EU ska ha en högre takt i arbetet med att minska utsläpp av koldioxid och ställa om samhället på ett hållbart sätt. Vi i Psychologists for future (PFF) tror att Sverige vill vara ett ledande land i klimatfrågan och vi vill vara en pådrivande kraft i den utvecklingen. Ett gott
ledarskap innebär att gå före och visa vägen i handling och se till att minska utsläppen i den takt som krävs. Sverige har alla möjligheter att genomföra den nödvändiga omställningen, men det är bråttom och måste ske i en högre takt än vad som nu görs.

Den 25 november redogjorde klimatforskare Johan Rockström för kunskapsläget inom klimatforskningen i ett föredrag från Kungliga Vetenskapsakademien. Den senaste forskningen visar att jordens uppvärmning går fortare än vi trott och att det är förenat med extrema risker om uppvärmningen gå mot två grader. Nu är det tydligare än någonsin hur bråttom det är att göra de omställningar som krävs för att kunna hålla oss till Parisavtalets 1,5-gradersmål.

Rockström tar även upp kopplingen mellan pandemin och vårt ohållbara levnadssätt. Pandemin är ett resultat av ohållbar exploatering av naturliga ekosystem. Världen har att vänta fler liknande scenarier om vi inte gör halt
här.

Vi i Sverige kan vara stolta över att både Johan Rockström och Greta Thunberg gör ett så viktigt arbete med att sprida kunskaper om den senaste klimatforskningen över hela världen. Den 11 december uppmanar Greta Thunberg och hela den internationella ungdomsrörelsen Fridays for future
EU att göra det som krävs för att nå 1,5-gradersmålet i Parisavtalet.

Sverige kan ta ännu tydligare klimatledarskap genom att ställa sig bakom ungdomarnas krav och lägga fram förslag baserade på vad den senaste klimatforskningen visar är nödvändigt för att nå 1,5-gradersmålet. Vi skulle kunna vara stolta även över vår svenska regering om detta skedde. Det är vi vuxna som är ansvariga för vårt ohållbara levnadssätt och dess förödande konsekvenser för klimatet och de ungas framtid.

Det är vuxenvärldens ansvar att ställa detta till rätta och göra allt vi kan för att efterlämna en värld där de unga kan leva och må bra. Nu har forskningen tydligt visat hur illa det är ställt och vad som kommer ske om vi inte gör klimatomställningen nu. Forskningen har också visat att en omställning är möjlig och att det går att leva inom planetens gränser.

Vi som psykologer är mycket bekymrade över det alltför tunga ok som oron för klimatet utgör på våra ungdomars axlar. Det visar sig i att unga i västvärlden har klimatångest i högre grad än vuxna.

Enkätundersökningar i Sverige och Tyskland visar att det är två tredjedelar av ungdomarna som oroar sig för klimatförändringarna. Bris rapporterade i våras att allt fler barn och ungdomar anger klimatkrisen som skäl att ringa till Bris hjälplinje. I en undersökning bland barn- och ungdomspsykiatriker i England svarar hälften av de professionella att de träffar barn och unga med
klimatrelaterad oro.

Allt tyder på att rädslorna för framtiden ökar vilket är oroande och något som behöver undersökas och bemötas. Vi vill ta barnens och ungdomarnas psykiska hälsa på allvar och vi vill gärna träffa er för att samtala kring detta. Regeringens agerande i klimatfrågan är avgörande för att minska ungdomars rädsla och för att stärka deras hopp och framtidstro. Ungdomarna behöver se att regeringen är redo att göra det som krävs för att vi ska nå Parisavtalet och därmed skapa bättre förutsättningar för deras framtid.

Inför EU-toppmötet den 10–11 december uppmanar vi Sveriges regering: Ställ er på barnens, ungdomarnas och forskningens sida. Det gäller våra ungas framtid. Gör allt för att hålla 1,5-gradersmålet i Parisavtalet och få era kollegor i EU och världen att göra detsamma.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV