Radar · Migration

C säger ja till ny humanitär grund

Centerpartiets ledare Annie Lööf (C).

Centern är positiv till regeringens förslag på en humanitär skyddsgrund i den framtida migrationslagen. Partiet ser den som en ny chans för vissa ensamkommande utan asylskäl att få stanna.

– Vi ger besked idag om att de ensamkommande som levt laglydigt, klarat sin utbildning och som är nära arbetsmarknaden men inte har fått det där jobbet som gör att de kan få permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen, de ska prövas mot den humanitära skyddsgrunden och få möjlighet att stanna, säger Centerledaren Annie Lööf till TT.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver hon och partiets migrationspolitiske talespersonen Jonny Cato om regeringens förslag på en utökad humanitär skyddsgrund. Den ska ingå i den utlänningslag som är tänkt träda i kraft i sommar.

En humanitär skyddsgrund ska ge utlänningar utan asylskäl en möjlighet att få stanna i Sverige i särskilt ömmande fall, till exempel svår sjukdom.

Bredare grund

I regeringens förslag som skickades ut på remiss i fredags, så är skyddsgrunden utökad jämfört med det förslag som lades fram av migrationskommittén i somras.

De som vistats i Sverige under lång tid med tillfälliga uppehållstillstånd och fått en särskild anknytning till landet ges i förslaget möjlighet att stanna även efter att asylskälen upphört.

”Med hjälp av den humanitära grunden för vuxna ser Centerpartiet en möjlighet att skapa långsiktiga förutsättningar för de som på laglig grund vistats länge i Sverige utan att ha begått brott och har en stark förankring i samhället”.

Planera livet

C vill även att ensamkommande som fått stanna i Sverige för att slutföra gymnasiestudier ska kunna prövas mot den utökade humanitära grunden, när och om den träder i kraft i sommar.

”De skulle då kunna få förlängt tillfälligt uppehållstillstånd och mer långsiktiga förutsättningar och möjlighet att planera sitt liv”, står det i debattartikeln.

Enligt Miljöpartiets migrationspolitiske talesperson Annika Hirvonen behöver inte regeringens förslag på utökad humanitär skyddsgrund ändras. Den omfattar redan ensamkommande som fått stanna på grund av gymnasiestudier.

MP: Räcker ej

– Det är väldigt positivt att Centern nu svänger tillbaka om ensamkommande och vill hitta en lösning, säger Hirvonen.

C står däremot fast vid sitt nej till lättnader i den så kallade gymnasielagen, som ska underlätta för ensamkommande att få permanent uppehållstillstånd efter avslutade studier. Regeringen siktar på att lägga fram förslag på lagändringar i vår. Men utan C finns inget majoritetsstöd i riksdagen.

Hirvonen tycker att C borde säga ja till de lagändringarna också. Hon pekar på att de som redan är klara med sina studier riskerar att utvisas innan den humanitära grunden i utlänningslagen träder i kraft.

– Det finns risk att det blir för sent för några, säger Hirvonen.

Ingen garanti

Hon pekar också på att prövningar om uppehållstillstånd utifrån den humanitära grunden inte innebär en garanti för att få förlängt uppehållstillstånd. Den prövningen är individuell och avgörs av myndighet och domstol.

Den nya gymnasielagen för ensamkommande trädde i kraft 2018 och gav omkring 7 600 ensamkommande ungdomar, som fått avslag på sin asylansökan, en ny möjlighet till uppehållstillstånd för att de skulle kunna slutföra sina gymnasiestudier.

För att få permanent uppehållstillstånd efter avslutade studier ställs vissa krav på jobb och försörjning. Hittills har 72 personer beviljats permanent uppehållstillstånd på grund av egen försörjning.

5 926 personer har beviljats förlängda tillfälliga tillstånd för fortsatta studier.