Radar · Utrikes

Bisonoxar ökar i antal – men fler arter är utrotade

Antalet vilda bisonoxar i Europa har ökat.

Framgångsrika naturvårdsinsatser har lett till att bestånden av visenter och drygt 20 andra arter nu klarar sig bättre, meddelar den internationella naturvårdsunionen IUCN i senaste rödlista. Men samtidigt ökar antalet utrotade arter på jorden.

De vilda bestånden av visent, även kallad europeisk bison (bison bonasus), har ökat från 1 800 individer 2003 till fler än 6 200 år 2019. Det framgår av den senaste uppdateringen av den rödlista som internationella naturvårdsunionen IUCN sammanställer över hotade arter på jorden.

Visenten klassas därmed inte längre som sårbar, utan endast som ”nära hotad”. Förbättringen beskrivs som ett resultat av omfattande naturvårdsinsatser, där bland annat naturområden med öppna betesmarker har fredats för visenterna.

Krävs fortsatta insatser

I dag finns 47 vilda bestånd av visenter i Europa, främst i Polen, Belarus och Ryssland. Men endast åtta av dem anses vara stora nog för att säkra den genetiska variationen över längre tid. Därför krävs fortsatta naturvårdsinsatser om visenten ska överleva i vilt tillstånd, skriver IUCN.

För jordens sötvattensdelfiner är läget betydligt värre. Hittills har alla arter utom en klassats som hotade eller starkt hotade. För den återstående arten, som lever i Amazonfloden, har det saknats tillräckligt mycket data för att göra en bedömning. Men nu beskrivs även den som starkt hotad.

Därmed är alla kända arter av sötvattensdelfiner på jorden hotade. Orsaken är framför allt hårt fisketryck i de vatten där de lever, vilket leder till att de skadas av fiskeredskap.

Försvunnen haj troligen utdöd

De dystraste platserna på den uppdaterade rödlistan innehas av de 31 arter som numera klassas som utrotade. Det gäller bland annat ett flertal arter av mindre sötvattensfiskar som levt i filippinska Lanaosjön, samt ett antal sydamerikanska grodarter.

Samma öde tycks ha drabbat hajen Carcharhinus obsolerus, som levt i Sydkinesiska havet. Den beskrevs vetenskapligt först förra året, utifrån tre museifynd som avslöjade att det faktiskt rörde sig om en unik art. Men den har inte observerats sedan 1930-talet. Forskarna anade därför oråd redan när de döpte hajen – artepitetet obsolerus betyder utdöd på latin. Misstankarna har nu stärkts ytterligare, vilket lett till att hajen klassas som ”troligen utdöd” i IUCN:s uppdaterade rödlista.

Bland växterna har exempelvis bestånden av olika ekträd inventerats extra noggrant. Rödlistan omfattar nu 430 olika arter, varav 31 procent bedöms vara akut hotade. De flesta av dessa arter finns i Kina, Mexiko, Vietnam, USA och Malaysia – och de hotas av bland annat jord- och skogsbruk, sjukdomar samt klimatförändringar.

Fakta: Lista över livet på jorden

Den internationella naturvårdsunionen IUCN har sammanställt en lista över jordens hotade djur, växter och svampar sedan 1964.
Den senaste uppdateringen av IUCNs rödlista omfattar 128 918 olika arter, varav 35 765 klassas som utrotningshotade.
Listan bygger på data och studier från forskare och andra experter över hela världen.
Källa: iucnredlist.org

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV